Fortsæt til hovedindholdet
Kunst og musik
Cranach-værkstedet

Cranach-værkstedet

Bogtrykkerkunsten var en mediemæssig revolution, og det forstod Luther at udnytte. Han var klar over, at man ved hjælp af trykpressen kunne reproducere ikke blot tekst, men også billeder i form af træsnit. Han indledte tidligt et samarbejde med kurfyrst Frederik den Vises hofmaler, Lucas Cranach d. Ældre (1473-1553)

Cranach satte billeder på Reformationen

Næsten alle de mange portrætter af Luther, vi kender, er malet af Lucas Cranach d. Ældre, hans søn Lucas Cranach d. Yngre, eller et andet medlem af hans værksted. Luthers ansigt blev derfor kendt i det meste af Europa og kom næsten til at stå som et ikon på Reformationen. Cranach portrætterede desuden Melanchton, Luthers forældre og kone, samt flere andre af Reformationens hovedskikkelser.

Cranachs værksted har desuden malet mange altertavler til lutherske kirker, og det er dem, der står bag illustrationerne i Luthers bibeloversættelse. Cranachs kunst spillede på den måde en vigtig rolle for Reformationens udbredelse. 

Næsten alle portrætter af Luther er malet af en fra Lucas Cranacs værksted

Selvportræt af Lucas Cranach d. Ældre, 1550 (udsnit). Cranach var husmaler hos kurfyrst Friedrich af Sachsen (Frederik d. Vise), og han lærte Luther at kende gennem kurfyrsten.

Portræt af Martin Luther, Lucas Cranach d. Ældre, 1529 (udsnit). Takket være Cranachs utallige billeder af Luther blev reformatorens ansigt kendt i hele Europa.

"Et hvil under flugten til Egypten", Lucas Cranach d. Ældre, 1504 (udsnit). Maria og Josef gør holdt omgivet af engle, mens de er på vej i eksil med det lille Jesusbarn.

"Kristus og kvinden grebet i hor", Lucas Cranach d. Ældre, 1532 (udsnit). Maleriet henviser til Johs. 8.1-11, hvor Jesus siger: "Lad den, som er uden synd, kaste den første sten". At ingen er syndfrie er en vigtig luthersk pointe.

"Kristus og Maria", Lucas Cranach d. Ældre, ca. 1516-20. Der står tvivl om, hvilken Maria, Cranach har afbildet. Det kan enten være Jesu Mor eller Maria Magdalene.

Portræt af Philipp Melanchton, Lucas Cranach d. Ældre, 1537. Melanchton var Luthers kollega i Wittenberg og regnes for at være en af de betydeligste reformatorer inden for den lutherske kirke.

"Loven og nåden", Lucas Cracach d. Æ (1529). I midten: Livets Træ. Til venstre: Loven med Djævelen, Adam og Eva samt Moses med lovens tavler. Til højre: Nåden med Døberen, Guds lam og den opstandne Kristus.

Træsnit af reformatoren Johannes Bugenhagen, Lucas Cranach d. Ældre, 1546 (udsnit). Bugenhagen boede i København i 1537-39, og han spillede en stor rolle for organiseringen af den lutherske kirke i Danmark.

Dobbeltportræt af Luthers forældre, Hans og Margrethe Luther, Lucas Cranach d. Ældre, 1527 (udsnit). Hans Luther kom fra små kår, men blev med tiden forpagter af en kobbermine i Mansfeld.

Cranach d. Ældre malede andet end portrætter og religiøs kunst. Her en allegori over følelsen melankoli (udsnit).

"Kristus velsigner børnene", Lucas Cranach d. Yngre, 1546. Øverst står: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds Rige er deres." (Mark. 10.

 "Luther prædiker", Lucas Cranach d. Yngre, 1547. Kristus er i centrum for forkyndelsen. Menigheden består af folk i alle aldre, og billedet fortæller, at de alle lytter andægtigt til Luthers prædiken.

Epitafium med Jesu dåb, Lucas Cranach d. Yngre, 1560 (udsnit)