Fortsæt til hovedindholdet
Luthers skrifter
Lille katekismus

Lille katekismus

Download "Lille katekismus" på dansk
- i ny oversættelse ved Thomas Reinholdt Rasmussen


I 1528 tog Luther på besøg mange steder i egnene omkring Wittenberg, for at se hvordan det stod til med folks viden om den kristne tro. Han blev rystet, da han fandt ud af, at mange ikke engang kendte Fadervor eller Trosbekendelsen.

Luther satte sig for at råde bod på denne dybe uvidenhed, og derfor skrev han i 1529 sin lille Katekismus, som er en kortfattet lærebog i kristendom. I bogen gennemgår han De ti Bud, Trosbekendelsen og Fadervor samt sakramenterne dåb, nadver og skriftemål.

Luthers lille Katekismus er i mange år blevet brugt til at fortælle børn om den kristne tros indhold.

I mange år blev Luthers Lille Katekismus flittigt benyttet til at fortælle børn om den kristne tros indhold.

Vi skal ære og elske Gud

Afsnittet om De ti Bud indleder Luther med at fastslå, at alting begynder med kærlighed og tillid til Gud:

  • Det første bud: Du skal ikke have andre guder. Hvad betyder det? Vi skal over alle ting ære, elske og have tillid til Gud.

Udlægningerne af de følgende ni bud begynder alle med, at ”vi skal ære og elske Gud”. For gør man det, vil det ifølge Luther automatisk ske, at man får lyst til at overholde Guds gode bud.

Dette fokus på kærligheden og tilliden til Gud gennemsyrer også gennemgangen af Fadervor. Her fastslår Luther desuden den reformatoriske pointe, at Guds nåde gives for intet

  • Vi beder, at han vil give os alt af nåde, selvom vi dagligt synder så meget og kun fortjener straf.

En berømt og berygtet lærebog

Bogen er holdt i et letforståeligt, pædagogisk sprog, og den blev hurtigt udbredt som lærebog for børn og unge mennesker. I mere end 300 år udgjorde den grundlaget for kristendomsundervisningen i Danmark, og den er stadig en del af den danske Folkekirkes bekendelsesgrundlag.

Skolebørn og konfirmander skulle i mange år lære katekismen udenad. Derfor blev den udsat for kritik af bl.a. Grundtvig, som ikke mente, at kristendom skulle indlæres ved terperi. Siden da er den blevet sammenkædet med ”den sorte skole” og gammeldags kadaverdisciplin. Men i sig selv er Den lille Katekismus et velskrevet og levende bud på en pædagogisk indføring i kristendommen, som selv i dag er let at forstå. 

Download "Lille katekismus" på dansk
- i ny oversættelse ved Thomas Reinholdt Rasmussen