Om troen
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen
"Om forfatteren
Om salmen
Salmen er forbundet til gudstjenesten 1. søndag i advent og knytter sig til den gammeltestamentlige indtogssalme, Sl 24, og beretningen i Matt 21, 1-9 om Jesu indtog i Jerusalem palmesøndag. Matthæusevangeliets beretning om Jesu indtog i Jerusalem er prædiketekst efter 1. tekstrække både 1. søndag i advent og palmesøndag. Til advent er det naturligt at lægge vægten på Kristus’ komme til sin menighed i kirkeårets gudstjenester. Palmesøndag ligger vægten på Jesus’ komme til Jerusalem. Også Thomas Kingo har skrevet en salme over Matt 21,1-9 til palmesøndag: “Se, hvor nu Jesus træder hen til den morderstad” (DDS 176).

Sl 24,7-10. Georg Weissel (1642). N.J. Holm 1829.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online. 

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Erik Norman Svendsen: Syng for livet, guide til salmebogen, Kristeligt Dagblads Forlag, 1. udgave, 2. oplag, 2008. 

N.J. Holm

 Om forfatteren
Niels Johannes Holm (1778-1845) var salmedigter og forstander i brødremenigheden i Kristiania (nu: Oslo) og Christiansfeldt. I 1820’erne havde Holm stor indflydelse på den norske ungdom gennem sin mangeartede forfattervirksomhed. I salmebogen ”Harpen” fra 1829, som indeholder 366 salmer, havde Holm selv oversat og bearbejdet ældre salmer og endvidere skrevet nye til.

1778: Født d. 3. marts i Sønder Farup, Vester Vedsted sogn ved Ribe.
1793: Holm kom i lære som handskemager, senere skrædder, i Thyrsted ved Christansfeldt.
1794-1805: Holm forsøgte forgæves at blive optaget i Brødremenigheden i flere forskellige byer. Først i august 1797 blev Holm endelig optaget, men blev ekskluderet igen i 1801 sammen med en række andre unge, som havde spillet op til dans.
1805: Atter hjemme i Christiansfeldt arbejdede Holm et par år, men blev ikke genoptaget i menigheden.
1808-1811: Huslærer.
1813-1816: Medhjælper hos præsten ved privatseminariet i Løjt.
1816: Fik lærereksamen efter selv at have undervist flere kommende lærere.
1816-20: Optaget i Brødremenigheden i Hernnhut og herefter sendt til Fulneck i England, hvor Holm virkede som lærer ved menighedens kostskole.
1820: Holm blev forflyttet til Kristiania i Norge, hvor han skulle være Brødremenighedens agent. Holm skabte nyt liv i menigheden i Norge, men kom dog til slut på kant med nordmændenes nationalitetsfølelse, da han bad for kongen (som var svensk) under gudstjenesten.
1834: Holm fik tilladelse til at vende hjem til Christiansfeldt.
1834-45: I Christiansfeldt blev Holm en afholdt aftenprædikant i de hernnhutiske kredse. Da hovedgudstjenesten blev afholdt på tysk, deltog mange i aftensangstjenesterne, som de kunne forstå (om end Holm prædikede på norsk).
1845: Holm døde d. 5. marts i Christiansfeld, hvor han er begravet på Brødrekirkegården „Guds ager“.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online
 
Kilder:
Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008. 

Anders Malling: Dansk Salmehistorie bd. VI-VII, Digterne, J. H. Schultz Forlag, København 1971-1972.
 
Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi

 
 

1

Gør døren høj, gør porten vid!
Den ærens konge kommer hid;
han hersker over alle land
og er al verdens frelsermand.

2

Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed;
sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.

3

Han os bebuder glædens år,
vor nød ved ham en ende får;
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.

4

O, salig er den stad for vist,
hvis konge er den Herre Krist;
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.

5

Han er den rette glædessol,
som lyser fra Guds nådestol;
ved ham, Guds Søn, det lysne må
udi vort hjertes mørke vrå.

6

Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!

7

Og ved din Helligånd os led
på vejen frem til salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!

Tyskland

Georg Weissel

1642

N.J. Holm

1829