Om troen
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen
"Om forfatteren

Om salmen
Salmen hører til Trinitatistidens sidste søndag og har flere parallelle temaer. De første to vers takker for kirkeåret, der rinder ud og navnlig for kirkeårets festperiodes højtider. Tredje vers afspejler Trinitatistiden og lægger vægten på de kirkelige handlinger og gudstjenestens bøn, salmesang og prædiken. Det fjerde vers vender perspektivet fremad til bøn for det kommende kirkeår.

Caspar Johannes Boye 1840.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online.

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

C. J. Boye

Om forfatteren
Caspar Johannes Boye (1791-1853) var præst og forfatter. Han skrev digte, skuespil og salmer.

1791: Født 27. december på Kongsberg, Norge.

1810: Student i København.

1816: Cand.theol. med bedste karakterer. Allerede i sine studieår beskæftigede Boye sig med digtning og bevægede sig i kunstnerkredsen omkring Kamma og Knud L. Rahbek.

1818: Lærer ved Jonstrup Seminarium.

1826: Sognepræst i Søllerød. Da Boye blev præst, søgte han kongelig understøttelse med henblik på et målrettet salmeforfatterskab.  i 1833, 1834, 1835 og 1837 udkom i 4 hæfter hans Aandelige Digte og Sange efterfulgt af endnu to bd.: Ny Samling i 1840 og 1843.

1835: Sognepræst i Olai kirke i Helsingør

1847: Boye flyttede til København, hvor han blev præst i Garnisons Kirke.

1853: Boye blev i sit embede og besøgte de syge og døende under koleraepidemien. Han døde selv d. 6. juli.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilder:

Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Anders Malling: Dansk Salmehistorie bd. VI-VII, Digterne, J. H. Schultz Forlag, København 1971-1972.

1

Herre Kristus, dig til ære
slutter vi vort kirkeår;
trøstig kan vor afsked være,
advent kommer, som det går.
Ordet vil sin røst udsende,
Ånden vil sit orgel slå,
troens alterlys vil brænde,
indtil jorden skal forgå.

2

Tak, fordi du var til stede,
kirkedrot og kirkegæst!
Tak for julebud og glæde,
tak for dåb og nadverfest,
tak og for langfredagssorgen,
påsken tog vor hjerteve,
himmelfart og pinsemorgen
lod du os til glæde se!

3

Tak for kirke-vej og hvile
og for bønnens Himmel-gang,
for de brudte syndens pile
og for håbets salmesang!
Tak, at du lod hjertet såre
ved det skarpe ordets sværd,
tak for hver aftørret tåre,
verdens trøst er intet værd!

4

Herre Kristus, hør os bede:
Styrk fremdeles ved dit ord
alle dem, du lod berede
dåbens bad og nådens bord!
For os alle året bære
troens høst af kraft og fred!
Lad hver dag og time være
levet for din evighed!

C. J. Boye

1840