Om troen
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen

Om salmen
Johann Mentzer var evangelisk præst i Kemnitz i Sachsen, da han skrev denne salme. Han stod i nær forbindelse med grev Zinzendorf, grundlæggeren af Brødremenigheden i det nærliggende Herrnhut. Efter at den første gang blev trykt spredtes den hastigt til en række pietistiske salmebøger, og den blev senere fordansket i flere omgange, imidlertid havde Brorson dog gendigtet hele Mentzers salme. Der er modstridende oplysninger om anledningen til salmen. Man har anført såvel forfatterens taknemmelighed over sit andet bryllup, som at han havde mistet al sin ejendom ved en brand. Salmen hæver sig dog over konkrete beskrivelser til en betragtning af tilværelsens usikre og modsætningsfyldte vilkår under ét.

Melodien af J. B. König er den mest brugte; dog svarer også den tyske melodi til "Vågn op, og slå på dine strenge" også ganske fint til salmens karakter.

Johann Mentzer 1704

Læs mere på Den Danske Salmebog Online


Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Tyskland

Johann Mentzer

1704

Hans Adolph Brorson

1742