Om troen
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen
"Om forfatteren

Om salmen
Salmen blev skrevet i anledning af 100-året for Den augsburgske bekendelse, et reformatorisk bekendelsesskrift, der også er en del af Den Danske Evangelisk-lutherske Folkekirkes bekendelsesgrundlag. Salmens bibeltekst er den apokryfe Siraks Bog, 50,22-24. "Nu takker alle Gud" blev brugt som lejlighedssalme, idet nogle af de bibelske apokryfer, og særligt Siraks Bog, tidligere dannede udgangspunkt for kirkelige lejlighedstaler, ved begravelser og ved bryllupper. I dag synger vi oftest salmen ved festgudstjenester, høstgudstjenester og ved bryllupper.

Martin Rinckart omkring 1630. Dansk 1740. 1885. 1889. 1890.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Erik Norman Svendsen: Syng for livet, guide til salmebogen, Kristeligt Dagblads Forlag, 1. udgave, 2. oplag, 2008.

Martin Rinckart

Om forfatteren
Martin Rinckart (1586-1649) var tysk præst og digter. Han forfattede musikværker og religiøse dramaer og op mod 600 salmer. I Den Danske Salmebog er Rinckart repræsenteret med ”Nu takker alle Gud”. 

1586: Født  24. april i Eilenburg ved Leipzig.
1601: Thomasschule i Leipzig, hvor han blev medlem af skolens berømte kor og fik komponisten Seth Calvisius som lærer til musik og sang.
1602: Begyndte teologisk studium, men var måske mest optaget af musik.
1610: Gymnasielærer og kirkekantor i Eisleben, hvor han året efter blev diakon.
1613: Sognepræst i Erdeburg.
1615: Lauerbærkronet for sit skuespil om Luther Der Eislebische Christliche Ritter.
1616: Magistergrad i Leipzig. Herefter vendte Rinckhart tilbage til Eilenburg som ærkediakon. Trediveårskrigen (1618-48) indebar tunge plager for byen og dens præst. Snart blev byen oversvømmet af flygtninge, snart måtte befolkningen selv flygte. Lejetropper fra begge sider krævede ublu løsepenge, og ofte forhandlede Rinckart på byens vegne.
1637: 3-8.000 indbyggere døde af pest, og begravelserne forløb med op til 40 om dagen. Rinckharts hustru var blandt ofrene, og han måtte selv begrave hende, for de andre præster var døde af pesten.
1649: Død 8. december.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilder:
Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008. 

Anders Malling: Dansk Salmehistorie bd. VI-VII, Digterne, J. H. Schultz Forlag, København 1971-1972.

 

 

1

Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!

2

Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
så vi i nåde stå
hos ham og på vor bøn
få hjælp i nød og død,
til sidst hans nådeløn!

3

Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takke-offer frem
vi bær' ydmygelig.

Tyskland

Martin Rinckart

omkring 1630

Dansk

1740