Forfattere
Salmeforfatter

N.J. Holm

 Om forfatteren
Niels Johannes Holm (1778-1845) var salmedigter og forstander i brødremenigheden i Kristiania (nu: Oslo) og Christiansfeldt. I 1820’erne havde Holm stor indflydelse på den norske ungdom gennem sin mangeartede forfattervirksomhed. I salmebogen ”Harpen” fra 1829, som indeholder 366 salmer, havde Holm selv oversat og bearbejdet ældre salmer og endvidere skrevet nye til.

1778: Født d. 3. marts i Sønder Farup, Vester Vedsted sogn ved Ribe.
1793: Holm kom i lære som handskemager, senere skrædder, i Thyrsted ved Christansfeldt.
1794-1805: Holm forsøgte forgæves at blive optaget i Brødremenigheden i flere forskellige byer. Først i august 1797 blev Holm endelig optaget, men blev ekskluderet igen i 1801 sammen med en række andre unge, som havde spillet op til dans.
1805: Atter hjemme i Christiansfeldt arbejdede Holm et par år, men blev ikke genoptaget i menigheden.
1808-1811: Huslærer.
1813-1816: Medhjælper hos præsten ved privatseminariet i Løjt.
1816: Fik lærereksamen efter selv at have undervist flere kommende lærere.
1816-20: Optaget i Brødremenigheden i Hernnhut og herefter sendt til Fulneck i England, hvor Holm virkede som lærer ved menighedens kostskole.
1820: Holm blev forflyttet til Kristiania i Norge, hvor han skulle være Brødremenighedens agent. Holm skabte nyt liv i menigheden i Norge, men kom dog til slut på kant med nordmændenes nationalitetsfølelse, da han bad for kongen (som var svensk) under gudstjenesten.
1834: Holm fik tilladelse til at vende hjem til Christiansfeldt.
1834-45: I Christiansfeldt blev Holm en afholdt aftenprædikant i de hernnhutiske kredse. Da hovedgudstjenesten blev afholdt på tysk, deltog mange i aftensangstjenesterne, som de kunne forstå (om end Holm prædikede på norsk).
1845: Holm døde d. 5. marts i Christiansfeld, hvor han er begravet på Brødrekirkegården „Guds ager“.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online
 
Kilder:
Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008. 

Anders Malling: Dansk Salmehistorie bd. VI-VII, Digterne, J. H. Schultz Forlag, København 1971-1972.
 
Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi