Salmer
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om forfatteren

Paul Gerhardt

 Om forfatteren
Paul Gerhardt (1607-1676) var tysk præst og salmedigter. Gerhardts salmer har fundet anvendelse under stadig nye betingelser. De er blevet oversat og formidlet af både lutheraneren Ægidius, litteraten Rostgaard, pietisten Brorson, romantikeren Hauch, brødremenighedens N.J. Holm og grundtvigianeren C.J. Brandt.

1607: Født 12. marts i Gräfenhainichen mellem Halle og Wittenberg.
1627: Påbegyndte teologisk studium i Wittenberg.
1651: Ordineret til præst og provst i Mittenwalde syd for Berlin. Studierne var formodentlig blevet forlænget på grund af en periode som huslærer og af pestepidemien. Krig, brand og pest havde i 1645 reduceret byens husstande fra 245 til 42, og Gerhardts sjælesørgeriske arbejde i den forbindelse kan spores i hans mange salmer fra tiden i Mittenwalde.
1657: Tredjepræst ved Nikolaikirche i Berlin. Kurfyrsten var reformert og pålagde lutheranerne både praktiske og teologiske restriktioner. Mange føjede sig, men ikke Gerhardt, og det førte til hans afsked i 1664.
1668: En anden blev indsat i Gerhardts embede, og han mistede derved sin bolig og sin løn. Samme år døde Gerhardts hustru.
1669: Ærkediakon (dvs. andenpræst) i Lübben i Niederlausitz.
1676: Død 27. maj i Lübben. 

Læs mere på Den Danske Salmebog Online 

Kilde:
Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.
   

C.J. Brandt

Om forfatteren
Carl Joakim Brandt (1817-1889) var præst, højskoleforstander og teologisk skribent og debattør. Det er særligt i kraft af oversættelser og bearbejdelser, Brandt har markeret sig som en af dansk salmehistories fremtrædende skikkelser, som digter indtager han en mere beskeden plads. Brandt spillede, blandt andet som udgiver af Dansk Kirketidende, en væsentlig rolle i den tidlige grundtvigianisme.

1817: Født 15. august i Nyborg.
1837: Huslærer i København hos professor J.L.A. Kolderup-Rosenvinge sideløbende med et teologisk studium.
1841: Cand. theol.
1843: Lærer ved Vajsenhuset.
1852: Brandt opsagde stillingen ved Vajsenhuset for at ernære sig som skribent, men kunne imidlertid ikke leve af det.
1855: Forstander for den nyoprettede grundtvigske højskole Marielyst.
1860: Sognepræst i Rønnebæk på Sydsjælland.
1872: Præst ved Vartov efter Grundtvigs død.
1889: Død 27. december.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilde:
Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

 

 

1

Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld
underfuld
englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde,
Himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde!

2

Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.

3

I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred,
ingen sorg tør røre!

4

Er I fattige og arme,
ind kun stig,
han er rig
og har hjertevarme!
Fyldt af forråd er hans lade,
og han huld
skifter guld,
som gør hjerter glade.

5

Nu, så lad til ham os fare,
mange, få,
store, små
i en samlet skare!
Ingen tør ved rejsen gyse,
Jesu navn
som en bavn
vil på vejen lyse.

6

Priser, brødre! hvor I bygge,
det Guds Ord,
som til jord
kom med liv og lykke!
Genlyd, jul, af toner søde,
som med klang
engle sang:
Kristus lod sig føde!

Tyskland

Paul Gerhardt

1653

C.J. Brandt

1878