Salmer
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om forfatteren

Hans Christensen Sthen

Om forfatteren
Hans Christensen Sthen (1544-1610) var præst, forfatter og underviser. Hans fatterskab bestod af fordanskninger af tysk opbyggelseslitteratur, skoleteaterstykker, prædikener, bønner, salmer og lejlighedsskrifter. I hans salmeforfatterskab findes blandt andet ”Du, Herre Krist”.

1544: Født 25. november i Roskilde.
1565: Sthen fik en stilling som rektor for latinskolen i Helsingør. Året efter blev han kapellan ved Skt. Olai Kirke.
1570: Præst og rektor og forpligtet på at øve latinskolekoret i kirkesang.
1581: Sthen fik magistergrad ved Københavns Universitet.
1583: Kaldet til sognepræst ved Skt. Petri Kirke og provst for Oxie Herred.
1610: Død i april eller maj og begravet i Malmø.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online
 Kilde: 
Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

 

1

Jeg ved et evigt Himmerig,
som ej med guld det røde
omdraget er så prydelig,
men med Guds ord det søde.

2

Der bor min Herre Jesus Krist,
som er Guds Søn den fromme,
han al min tillid er for vist,
har bedt mig til sig komme.

3

En pilgrim arm er jeg forsand,
min rejse snart må ende
herfra og til mit fædreland,
hvad bedre kan mig hænde!

4

Guds Søn mig købte med sit blod
og gav mig liv af nåde,
derfor jeg har så frit et mod,
han fri'r mig af al våde.

5

Når jeg af verden og hver mand
er helt forladt med alle,
han står dog hos min højre hånd,
vil aldrig mig undfalde.

6

Jeg fattig hid til verden kom,
og efter korte dage
jeg går herfra med hånden tom,
når døden sit vil tage.

7

Dog ved jeg vist, at denne krop
skal ej i graven blive,
men med Guds Søn stå herlig op,
som vil mig glæden give.

8

Han skænker mig, det ved jeg vist,
som før led megen plage,
sin trøst og fred for sorg og tvist
i alle mine dage.

9

Thi lad os takke mindelig
vor Fader alle sammen,
for han os åbned Himmerig
ved Jesus Kristus, amen!

Danmark

Hans Christensen Sthen

omkr. 1600