Salmer
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen
"Om forfatteren

Om Salmen
På første juledag i 1881 kunne man i tidsskriftet Ude og Hjemme læse dette juledigt, hvis tone er præget af store personlige sorger. Forfatteren Jens Christian Hostrup havde begravet sin første hustru efter et halvt års ægteskab og siden tre af de seks børn, han fik med sin anden hustru.

J. Chr. Hostrup 1881 og 1884.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Erik Norman Svendsen: Syng for livet, guide til salmebogen, Kristeligt Dagblads Forlag, 1. udgave, 2. oplag, 2008.

J. Chr. Hostrup

Om forfatteren

Jens Christian Hostrup (1818-1892) var dansk forfatter og præst. Efter nederlaget i 1864 digtede han salmer med trøstende og opmuntrende indhold. I Salmebogen er han repræsenteret med nr. 129 ”Julebudet til dem, der bygge”, der har baggrund i tunge personlige sorger og den sygdom, der tvang ham fra embedet i 1881.

1818: Født 20. maj i København i et musikalsk hjem med sang og violinspil. 

1837: Studentereksamen fra Metropolitanskolen. Herefter indledte han teologistudierne. Han fik plads på Regensen og tog del i studenterforeningslivet.

1843: Kandidat i teologi – med førstekarakter.

1844: Til festen for sammenslutningen af studenterforeningerne skrev han komedien ”Gjenboerne”.

1844-47: Huslærer på Kokkedal. På samme tid skrev han ”Intrigerne”, ”En Spurv i Tranedans” og ”Eventyr paa Fodreise”. Disse blev opført af Det Kongelige Teater. Flere dramaer i forskellige genrer fulgte. 

1848: Gift med sin dødssyge forlovede, Henriette Vilhelmine Louise Mantzius. Efter hendes død rejste han, bl.a. til Rom.

1854: Forlovet på ny. Hostrup afslog at blive direktør for Casino-teatret, og blev i stedet sognepræst i Silkeborg-Linaa. 

1855: Gift med Christiane Georgine Eli¬sabeth Hauch. 

1862: Slotspræst på Frederiksborg i Hillerød. 

1892: Død d. 21. november på Frederiksberg.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilder:   

Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.


Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi 

 

1

Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.

2

Julebudet i vinterens vånde,
det er Gud Faders varme ånde,
menneskefaldet til frelse vendt,
menneskets adel på ny erkendt,
hjertets ret til at kæmpe og vinde
evig fastslået, trods hver en fjende.

3

Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.

4

Julebudet til dem, der græde,
det er vældet til evig glæde.
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,
stinger end ormen endnu din hæl!
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,
løft dit hoved, og tak for livet!

J. Chr. Hostrup

1881/1884