Salmer
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen
"Om forfatteren
Om salmen
Midsommersalmens vers korresponderer med hinanden, sådan at første vers fremhæver solens varme, der vækker dødt til live, og fjerde vers bruger solen som billede på Kristus, der også opvarmer og fornyer. Andet vers beskriver dejligheden i naturen, og femte vers beskriver Kristus som den blomst, der åndeligt pryder de kristne og giver den kristne vækst skønhed. I tredje vers vækker fuglesangen menneskets lyst til at synge lovsange, og i sjette vers får lovsangen indhold i form af en bøn om fortsat frugtbarhed, velsignelse, næring og åndelig sundhed.
  Israel Kolmodin 1694. W.A. Wexels 1840. M.B. Landstad 1861. C.J. Brandt 1885. Bearbejdet 1889.

Alternative melodier:
Tysk folkevisemelodi 1535. 
Svensk folkevisemelodi 1693.
 
Læs mere og hør melodierne på Den Danske Salmebog Online

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008. 

Erik Norman Svendsen: Syng for livet, guide til salmebogen, Kristeligt Dagblads Forlag, 1. udgave, 2. oplag, 2008.
 

W.A. Wexels

 Om forfatteren
Andreas Wilhelm Wexels (1797-1866) var norsk præst og digter. Han blev født i København af norsk-danske forældre, hvorfor hans salmedigtning ikke fik det store gennembrud i Norge. Han blev repræsentant for dansk kultur i en tid, hvor man i Norge søgte at skabe en national identitet. Hans omfangsrige salmeproduktion var præget af en grundtvigsk inspireret teologi. Han står blandt andet bag salmen ”Stat op, min sjæl, i morgengry”.

1797: Født 29. marts i København.
1814: Studentereksamen ved Metropolitanskolen i København. Derefter flyttede han til Norge.
1818: Afsluttede studierne i filosofi og teologi ved universitetet i Oslo. Derefter blev han Kateket ved Vor Frelsers Kirke.
1823: Gift med Hedevig Elisabeth Lund.
1843: Medlem af Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim.
1846: Udnævnt til residerende kapellan. Han afslog et bispeembede, men øvede alligevel indflydelse på norsk kirkeliv gennem sit forfatterskab og kirkelige engagement.
1849-51: Underviste på Praktisk-teologisk Seminar.
1858: Fejrede 40-års præstejubilæum, og der blev stiftet et legat i Wexels navn.
1866: Død 14. maj. 
 
Læs mere på Den Danske Salmebog Online
 
Kilder: 
Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi

 
 

C.J. Brandt

Om forfatteren
Carl Joakim Brandt (1817-1889) var præst, højskoleforstander og teologisk skribent og debattør. Det er særligt i kraft af oversættelser og bearbejdelser, Brandt har markeret sig som en af dansk salmehistories fremtrædende skikkelser, som digter indtager han en mere beskeden plads. Brandt spillede, blandt andet som udgiver af Dansk Kirketidende, en væsentlig rolle i den tidlige grundtvigianisme.

1817: Født 15. august i Nyborg.
1837: Huslærer i København hos professor J.L.A. Kolderup-Rosenvinge sideløbende med et teologisk studium.
1841: Cand. theol.
1843: Lærer ved Vajsenhuset.
1852: Brandt opsagde stillingen ved Vajsenhuset for at ernære sig som skribent, men kunne imidlertid ikke leve af det.
1855: Forstander for den nyoprettede grundtvigske højskole Marielyst.
1860: Sognepræst i Rønnebæk på Sydsjælland.
1872: Præst ved Vartov efter Grundtvigs død.
1889: Død 27. december.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilde:
Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

 

 

1

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.

2

De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.

3

Vi hører fugle sjunge
med mange hånde lyd,
skal ikke da vor tunge
lovsynge Gud med fryd?
Min sjæl, ophøj Guds ære
med lov og glædessang!
Han fryde vil og nære
os på vort levneds gang.

4

Du Herre Jesu Kriste,
vor glædes sol og skin,
bliv hos os til vort sidste,
opvarm vort kolde sind!
Giv kærlighed vort hjerte,
forny vor sjæl og ånd,
vend bort al sorg og smerte
alt med din milde hånd!

5

Du Sarons blomst, vor lykke,
du lilje i Guds dal,
min sjæl du nådig smykke
med dyder uden tal!
Som dug af Zion signe
din nådes væld min ånd
til roserne at ligne,
der står på Libanon!

6

Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme
velsigne du vor jord!

Tyskland

Israel Kolmodin

1694

W.A. Wexels / C.J. Brandt

1840 / 1885