Advent og jul
Julehjælp
Mange kirker deler julehjælp ud

Julehjælp

Her kan du søge støtte eller bidrage for at hjælpe andre til en god jul. (NB: Vær opmærksom på, at flere organisationer først modtager ansøgninger om julehjælp i slutningen af oktober eller starten af november.)

Julehjælp i sognene

Julehjælp i folkekirken uddeles af de lokale kirker. Mange kirker uddeler julehjælp for midler, der er samlet ind i sognet. Det kaldes ofte sognets menighedspleje. Find kontaktoplysninger til din kirke her.

Samvirkende Menighedsplejer

Hvis der ikke uddeles julehjælp i din lokale kirke, kan du søge om julelegat hos Samvirkende Menighedsplejer. Det kræver, at du får din ansøgning attesteret hos den lokale sognepræst. Sognepræsten kan også søge på vegne af et medlem i sognet. Læs mere her.

Folkekirkens Nødhjælp

Støt verdens allerfattigste med julehjælp ved at give en sjov og anderledes gave til en af dine nærmeste. Køb gaver, der gavner her

Røde Kors

Julehjælpen varierer fra afdeling til afdeling, men består i 2019 hovedsagligt af et gavekort til COOP på en værdi af 800 kroner eller en julekurv med lækre julevarer. Du skal kontakte din lokale Røde Kors-afdeling for at komme i betragtning. Her kan du læse mere om, hvordan du kan få julehjælp eller støtte.

Frelsens Hær

Frelsens Hær uddeler julehjælp til trængende. Fristen for ansøgning om julehjælp i 2019 er den 30. november. Ansøgninger efter denne dato kan desværre ikke behandles. Søg om Frelsens Hærs julehjælp her.

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen uddeler hvert år julehjælp til økonomisk trængte familier. Både mødre og fædre kan søge. Der kan søges fra 8. oktober 2019, og deadline for ansøgninger er 12. december 2019 kl. 10.00. Se her, hvordan du søger julehjælp eller støtter gennem Mødrehjælpen

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende privat forening, som yder økonomisk eller rådgivningsmæssig støtte til fortrinsvist enlige forsørgere og gravide, herunder uddeler foreningen julehjælp. Læs mere og find ansøgningskema her.

Blå Kors

Blå Kors uddeler julehjælp til trængende. Familier og personer, som i forvejen har tilknytning til Blå Kors' arbejde, vil blive prioriteret først. Der bliver åbnet for ansøgninger i starten af november. Læs mere om Blå Kors' julehjælp her.

Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp uddeler julehjælp til enlige forsøgere. Der er mulighed for at søge julehjælp i perioden 1. til 30. november. Læs mere om, hvordan du kan søge eller støtte Dansk Folkehjælp

Lions Club

Flere af Lions lokalafdelinger yder julehjælp til trængte familier. Tag kontakt til den afdeling, der ligger nærmest dig for at få nærmere information om, hvordan du søger. Klik her og find den nærmeste Lions Club.

Børnesagens Fællesråd

Hvert år samler de danske kirker ind, så udsatte familier i Danmark kan fejre jul. Julestipendierne formidles via Børnesagens Fællesråd til enlige forsørgere, der har en meget dårlig økonomi. Der er tale om mindre beløb. Ansøgningsfristen er 15. november. Læs mere og søg om julehjælp her.

Julehjaelpen.dk

Gennem Julehjælpen kan man donere eller ansøge om hjælp i form af legetøj, tøj, gavekort og alle de mange andre genstande, der bliver doneret af private samt virksomheder. De frivillige bag Julehjælpen kommer ikke i direkte kontakt med donationerne, men formidler blot kontakten mellem donor og ansøger. Julehjælpen åbner for ansøgninger fra 1. oktober. Læs mere her.

Logen Concentus

Logen Concentus, som hører under Serapions Ordenen, samler i årets løb midler ind til humanitært hjælpearbejde, herunder uddeling af "julekurve". Kurvene indeholder det, en familie skal bruge af fødevarer og lækkerier for at holde juleaften og juledage. Der er desuden også lidt legetøj til børnene. Kurvene har cirka en værdi på 750 kr. pr stk. Der uddeles til socialt udsatte familier med hjemmeboende børn. Der kan ansøges i perioden 1. november til 30. november. Se mere her.

Den Danske Frimurerorden

Gaveportionerne fra Juleuddelingen af 1867 kan ansøges af alle der har behov, ved direkte henvendelse til skemastuen i Hovedstadsområdet.

Skemastuen i Hovedstadsområdet er åben for ansøgninger i perioden fra den 14. oktober til den 1. november 2019. I perioden er åbningstiden 10-14 fra mandag til torsdag.

Man søger ved personlig henvendelse i skemastuen, hvortil man skal medbringe sit sundhedskort samt dokumentation for sine indtægtsforhold.

Se mere her.

Red Barnet

Red Barnet indsamler penge til og uddeler støtte til udsatte børn året rundt med det, de kalder 'Julehjælp 365'. Se mere her.

Kirkens Korshær København

Kirkens Korshær Drejervej i København vil igen i december 2018 uddele julehjælp til trængte børnefamilier. Julehjælpen målrettes de allermest udsatte børnefamilier. For at søge julehjælp skal du have en personlig samtale med stedets rådgivere. Det foregår ved, at du møder op til åben indskrivning på Drejervej 6, 2400 Kbh NV. Læs mere her.

Børnenes Kontor 

Børnenes Kontor findes i flere af landets store byer og giver hvert år julehjælp til trængende familier. Find din by og Børnenes kontor på landsforeningens hjemmeside her

I København kan forældre til børn i skolealderen ansøge om Børnenes Kontors julehjælp ved at henvende sig til barnets klasselærer eller på skolens kontor fra uge 39 og få et ansøgningsskema. Det udfyldte skema skal afleveres på skolen igen, så Børnenes Kontor har det senest mandag den 28. oktober 2019. Læs mere her.

Julehjælp hos Børnenes Kontor i Aarhus kan søges af enlige forsøgere i Aarhus Kommune fra 1. juni og ind til deadline den 15. november. Læs mere her.

Gestusnord (Nordjylland)

Økonomisk trængte familier i Nordjylland kan søge om julehjælp her.

 

Har vi overset nogen? Siden opdateres løbende. Kender du andre, som uddeler julehjælp, må du gerne skrive til: redaktion@folkekirken.dk.