Fortsæt til hovedindholdet
Jul og advent
Julehjælp
Mange kirker deler julehjælp ud

Julehjælp

Her kan du søge støtte eller bidrage for at hjælpe andre til en god jul. Bemærk, at flere organisationer først modtager ansøgninger om julehjælp i oktober eller starten af november.

Folkekirkens julehjælp

Julehjælp i folkekirken uddeles af de lokale kirker. Mange kirker uddeler julehjælp for midler, der er samlet ind i kirken i årets løb. Det kaldes mange steder sognets menighedspleje. Find kontaktoplysninger til din kirke her.

Menighedsplejen i Danmark

Hvis der ikke uddeles julehjælp i din lokale kirke, kan du søge om julelegat hos Samvirkende Menighedsplejer. Det kræver, at du får din ansøgning attesteret hos den lokale sognepræst. Præsten kan også søge på vegne af et medlem i sognet. Læs mere her.

Blå Kors

Blå Kors uddeler julehjælp til trængende. Familier og personer, som i forvejen har tilknytning til Blå Kors' arbejde, vil blive prioriteret først. Der bliver åbnet for ansøgninger den 24. oktober 2023. Læs mere om Blå Kors' julehjælp her.

Børnenes Kontor 

Børnenes Kontor findes i flere af landets store byer og giver hvert år julehjælp til trængende familier. Find din by og Børnenes kontor på landsforeningens hjemmeside her

I København kan forældre til børn i skolealderen ansøge om Børnenes Kontors julehjælp ved at henvende sig til barnets klasselærer eller på skolens kontor fra uge 39 og få et ansøgningsskema. Det udfyldte skema skal afleveres på skolen igen, så Børnenes Kontor har det senest fredag den 27. oktober 2023. Læs mere her.

Julehjælp hos Børnenes Kontor i Aarhus kan søges af enlige forsørgere i Aarhus Kommune fra 1. oktober og indtil deadline den 24. november 2023. Læs mere her.

Børnesagens Fællesråd

Hvert år samler de danske kirker ind, så udsatte familier i Danmark kan fejre jul. Julestipendierne formidles via Børnesagens Fællesråd til enlige forsørgere, der har en meget dårlig økonomi. Ansøgningsfristen er 15. november 2023. Læs mere og søg om julehjælp her.

Bermann & Rosenberg Julehjælp

Bermann & Rosenbergs Julehjælp uddeler fem gange julehjælp á kr. 1.000,00 til værdigt trængende. Udbetaling sker den 21. december, og der kan ansøges via linket: Bermann & Rosenbergs Julehjælp.

Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp uddeler julehjælp til enlige forsørgere. Der er mulighed for at søge julehjælp i perioden 16. oktober til 19. november 2023. Læs mere om, hvordan du kan søge eller støtte Dansk Folkehjælp

Den Danske Frimurerorden

Gaveportionerne fra Juleuddelingen af 1867 kan ansøges af alle der har behov, ved direkte henvendelse til skemastuen i Hovedstadsområdet. Se mere her.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende privat forening, som yder økonomisk eller rådgivningsmæssig støtte til enlige mødre eller fædre og gravide, herunder uddeler foreningen julehjælp. Julehjælpen er et legat på 1000 kroner, som kan søges fra 24. september 2023. Læs mere og find ansøgningsskema her.

Frelsens Hær

Frelsens Hær uddeler julehjælp til trængende. Man kan søge julehjælp via en online ansøgning fra den 1. – 30. november. Søg om Frelsens Hærs julehjælp her.

Julehjaelpen.dk

Gennem Julehjælpen kan man donere eller ansøge om hjælp i form af legetøj, tøj, gavekort og alle de mange andre genstande, der bliver doneret af private samt virksomheder. De frivillige bag Julehjælpen kommer ikke i direkte kontakt med donationerne, men formidler blot kontakten mellem donor og ansøger. Julehjælpen åbner for ansøgninger fra 1. oktober. Læs mere her.

Lions Club

Flere af Lions lokalafdelinger yder julehjælp til trængte familier. Tag kontakt til den afdeling, der ligger nærmest dig for at få nærmere information om, hvordan du søger. Klik her og find den nærmeste Lions Club.

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen uddeler hvert år julehjælp til økonomisk trængte familier. Både mødre og fædre kan søge. Der kan søges frem til torsdag den 7. december kl 10:00. Se her, hvordan du søger julehjælp eller støtter gennem Mødrehjælpen

Røde Kors

Julehjælpen varierer fra afdeling til afdeling. Du skal kontakte din lokale Røde Kors-afdeling for at komme i betragtning. Ansøgning til Røde Kors' julehjælp 2023 åbner omkring 1. november 2023. Her kan du læse mere om, hvordan du kan få julehjælp eller støtte.

 

Har vi overset nogen? Siden opdateres løbende. Kender du andre, som uddeler julehjælp, må du gerne skrive til: redaktion@folkekirken.dk.