Fortsæt til hovedindholdet
Julens dage
Juledag
Julekrybbe

Juledag

Juledag, d.  25. december, er ifølge traditionen Jesus’ fødselsdag. I de fleste lande er det den dag, man fejrer jul, og dagen regnes for en af verdens største festdage. Nåede du ikke i kirke juleaften, er der også i folkekirken endnu en chance for at synge julesalmer, høre juleevangeliet og en juleprædiken julemorgen.

Kristmesse

Den officielle dag for fejringen af Jesus´ fødsel er stadig juledag, som engang blev kaldt for Kristmesse (ligesom det engelske Christmas). Før i tiden afholdt man julegudstjenesten natten til juledag. Den blev efterhånden fortrængt af en midnatsgudstjeneste eller gudstjeneste juleaftensdag. Juledags gudstjeneste blev i stedet blev flyttet til kl. 10.

Solhvervsfest bliver til kristen jul

Vikingerne fejrede formentlig juledag som vintersolhvervsfest og kalenderårets første dag. I Romerriget afløste den kristne jul den før-kristne solhvervsfest sol invictus, og da kristendommen kom til Danmark, begyndte man også her at fejre Jesus’ fødsel denne dag.

Juledag var en nytårsfest

Op igennem middelalderen bevarede juledag sin status som årets første dag. En kalenderreform i 1575 fastslog, at årets første dag var 1. januar, men danskerne blev længe ved med at fejre nytår på juledag.