Fortsæt til hovedindholdet
Trinitatis
Sankt Hans

Sankt Hans

Sankt Hans-dag falder ved midsommer d. 24. juni. Den Hans, som lægger navn til dagen, som man traditionelt har kaldt årets længste dag, er Bibelens Johannes Døber.

Hans er fordanskning af Johannes Døberen

Med kristendommens indførelse blev den 24. juni dagen til minde om Johannes Døberen. Bibelen fortæller, at han var i familie med Jesus og født et halvt år før ham. Johannes Døberen fik sit tilnavn, fordi han døbte folk og også døbte Jesus.

Mod mørket

Johannes Døber beskrives som en forbereder for Jesus. Han pegede frem mod den tid, hvor Jesus ville komme. Johannes og Jesus udgør på den måde to poler i årets gang. Johannes var en forbereder, hvis betydning langsomt tog af. Johannes´ dag falder derfor netop, når solen vender og lyset begynder at aftage. Årets anden pol er Jesus´ fødsel ved vintersolhverv, når lyset begynder at vende tilbage. 

Johannes Døberens dag blev fastholdt efter reformationen, men senere fjernet ved helligdagsreformen 1770. Men folk blev ved med at fejre midsommeren med bål og sang.

Mange kirker har i de senere år genoptaget traditionen med at fejre gudstjeneste Sankt Hans-aften og altså knyttet gudstjenesten til den folkelige midsommerfest.