Nyheder
Nyheder

750.000 kirkegængere på Fyn

Fyns første kirketælling viser et andet billede end tomme kirkebænke. Ikke mindre end trekvartmillion mennesker har været i kirke i Fyens Stift fra maj 2013 til april 2014. Det viser den første kirketælling, der er gennemført på Fyn.

Tallet er så stort, at det kan være svært at forestille sig. Det svarer til tilskuertallet til hundrede af OB’s superligakampe.

Da biskop Tine Lindhardt bad menighedsrådene tælle kirkegængere for et år siden, var det for at få viden om kirkegangen og kirkelivet på Fyn. Tallene giver menighedsråd og præster et godt redskab at arbejde med, når de skal planlægge sognets aktiviteter.Desuden kan folkekirken nu sort på hvidt dokumentere, at der er stor interesse for at komme i kirke.

- Tal er ikke alt, men de viser at kirken er med i mange fynboeres liv i løbet af et år. Desuden kan vi nu svare på spørgsmålet om, hvor mange der kommer i kirke. Det synes jeg er glimrende, og vi lægger gerne tallene åbent frem, siger biskop Tine Lindhardt.

Gennemsnit på 43 kirkegængere

Hver gang der er en gudstjeneste, et bryllup eller en begravelse i en af kirkerne på Fyn, kommer der i gennemsnit 43 mennesker i kirke. Og der var vel at mærke 16.500 gudstjenester og kirkelige handlinger på Fyn sidste år.

Tallene viser også, at hverdagsgudstjenester er blevet populære. Når der er gudstjeneste på en hverdag, er deltagertallet lidt højere end til søndagens højmesser. Der blev i perioden holdt ca. 2.300 hverdagsgudstjenester og ca. 10.000 højmesser om søndagen i kirkerne i Fyens Stift.

- Hverdagsgudstjenester, f.eks. børne- og familiegudstjenester (de såkaldte spagettigudstjenester) er kommet for at blive. Moderne menneskers livsrytme er anderledes end tidligere, og det indretter de fynske kirker sig efter, men selvfølgelig er det vigtigt også at holde fast i søndagsgudstjenesten, siger Tine Lindhardt.

Kun én procent af alle gudstjenester aflyses

Tine Lindhardt har også bedt menighedsrådene registrere når gudstjenester aflyses, de såkaldte messefald. Dem er der 138 af i perioden, hvilket svarer til ca. en procent af gudstjenesterne.

- Selvfølgelig er det ubehageligt, når en gudstjeneste må aflyses, men helt undgås kan det ikke. Tallene giver nu anledning til at menighedsråd og præster ved de kirker der oplever messefald vurderer, om nogle af gudstjenesterne kan tilrettelægges på et andet tidspunkt, eller der måske skal holdes færre af én slags gudstjenester og flere af en anden slags, siger Tine Lindhardt.

Biskoppen understreger, at der jo også stadig er plads til flere på kirkebænkene, og der vil i de kommende år blive sat fokus på, hvad man kan gøre for at flere finder anledning til at gå i kirke. Det sker ikke blot for at blive flere, men fordi kirken har et vigtigt budskab, og alle skal have mulighed for at høre det.

- Det er ikke et mål i sig selv at være mange. Men kirken har noget vigtigt at sige. Derfor er det glædeligt, når flere og flere forældre tager hele familien med i kirken til barnedåb. Opgaven er at få de mange der går ud af en kirkedør til at sige ’her vil jeg gerne komme én gang til’, siger Tine Lindhardt.

Kirkens rolle på landet

Den fynske kirketælling viser en interessant tendens, nemlig at de mindre samfund har større kirkegang end bysamfundene set i forhold til sognenes størrelse. Meget tydelig er tendensen på småøerne, men også i mange landsogne bakker beboerne markant op om kirken. Kirken er vigtig for sammenhængskraften i de små samfund.

- Mange steder er skolen, købmanden og forsamlingshuset væk, men kirken er der og bliver et samlingspunkt og en ramme, både selvfølgeligt om det kirkelige men også om det folkelige, slutter Tine Lindhardt.

Flere tal på vej

Flere stifter er ligesom Fyns Stift gået i gang med at tælle kirkegængere. Målet er at få mere viden om kirkegangen og kirkelivet i folkekirken. De nye tal kan samtidig blive et brugbart redskab, når kirkerne skal planlægge eksempelvis tidspunkter for gudstjenester og aktiviteter.