Nyheder
Nyheder

Biskopper forbløffede over lukning af migrantudvalg

Efter årets første bispemøde udtrykker biskopperne forbløffelse over lukning af migrantudvalg og bekymring over et lovforslag om at oversætte prædikener til dansk.

Folkekirkens biskopper mødes tre gange om året for at drøfte fælles opgaver og udfordringer. Arkivfoto: Præster og biskopper fra folkekirken og de nordiske lande samles ved Henrik Wigh-Poulsens bispevielse i Aarhus Domkirke.

Andreas Lindbjerg Nielsen

I den første uge af 2021 afholdt biskopperne årets første bispemøde. På det digitale møde drøftede de blandt andet lukningen af Kirkeministeriets migrantudvalg midt i december.

Udvalget, som har eksisteret i knap to år, skulle blandt andet drøfte muligheden for dobbelt medlemskab og for at ansætte en såkaldt lokal-præst, der kan betjene en migrantmenighed på et andet sprog end dansk.

- Sagen er vigtig for hverdagen i folkekirken og væsentlig for folkekirkens mulighed for at reflektere udviklingen i det danske samfund, og derfor forventer vi, at ministeren vil gøre det muligt for folkekirken at prioritere arbejdet i nær fremtid, lyder i en fælles udmelding i referatet.

Bekymring over lovforslag

Biskopperne ser også med bekymring på det lovforslag, som går på, at alle prædikener, som afholdes på et fremmed sprog, skal oversættes til dansk. Det sætter både religionsfriheden under pres og vil mistænkeliggøre fremmedsprogede menigheder imod den danske frihedstradition, lyder det i referatet.

- Vi ser med stor bekymring på udsigten til, at såvel vores fælles kirkeliv som det religiøse liv generelt skal rammes af den planlagte lovgivning. Hvis det pålægges de ikke-dansktalende menigheder og præster, at alle prædikener skal oversættes og gøres tilgængelige på dansk, pålægger man dem en stor byrde både økonomisk og praktisk.

LÆS MERE: Bispemødereferater (link)

Klima på dagsordenen igen

Også klimaet blev drøftet igen på mødet. Biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, orienterede om, at han og Henrik Stubkjær (Viborg Stift) har været inviteret til et virtuelt møde med Kirkeministeriet kort før jul. Ministeriet udtrykte forståelse for, at hovedformålet med arbejdet med det fælles kirkelige engagement omkring den grønne omstilling er at understøtte det gode arbejde, der allerede er i gang i menighedsrådene, og at skabe fælles inspiration. 

Ministeriet påpegede det vigtige i, at resultaterne af de grønne initiativer også kan dokumenteres, men biskopperne advarer mod, at overveje meget vidtgående krav om driftsform og eventuel ekspropriation af menighedsrådenes jorder, sådan som det foreslåede kommissorium for det lovforberedende udvalg synes at åbne mulighed for. 

- Dette risikerer at virke demotiverende og direkte kontraproduktivt i forhold til det engagement, der allerede udfolder sig ude i menighedsrådene, lyder det fra biskopperne.

Du kan læse hele referatet her.