Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskopper: Ikke hensigtsmæssigt at hastebehandle koranlov

I et høringssvar til den såkaldte koranlov stiller 9 af landets 10 biskopper sig kritiske over for hastebehandlingen af lovforslaget og den upræcise ordlyd.

I et høringssvar til Justitsministeriet underskrevet 9 af landets 10 biskopper, stiller de sig kritiske over for hastebehandlingen af koranloven. Foto: Ard Jongsma

Andreas Lindbjerg Nielsen

I et høringssvar til Justitsministeriet om den såkaldte koranlov udtrykker 9 ud af landets 10 biskopper en kritik af høringsprocessen, som ifølge dem er gået for hurtigt. 

Biskopperne skriver i deres svar, at "forslag af denne karakter fordrer inddragelse af et stort antal parter, der må forventes at give udtryk for differentierende perspektiver på et spørgsmål, der berører principielle problemstillinger".

LÆS HELE HØRINGSSVARET HER

Er korset en hellig genstand?

Derudover peger biskopperne ligesom mange andre på det uhensigtsmæssige i, at definitionen af ordet "utilbørlig" er upræcis, ligesom det står uklart, hvilke genstande loven omfatter. 

For eksempel er biskopperne ikke blevet spurgt, om der er ønske om eller behov for straf ved "utilbørlig" behandling af kirkens kors eller Bibelen, og om de overhovedet i folkekirken defineres som "hellige" genstande.

- Den foreslåede definition må på baggrund heraf frygtes at skabe en stor grad af uklarhed hos borgeren omkring, hvilke handlinger der evt. måtte være strafbelagte, skriver biskopperne. 

Biskop i Helsingør Stift indsender eget svar

Selvom der er forskellige holdninger blandt biskopperne til, om loven har sin berettigelse, så har 9 af 10 af landets biskopper underskrevet høringssvaret.

Biskop over Helsingør Stift Peter Birch har ikke underskrevet, men har indsendt sit eget høringssvar. Her giver han bl. a. utryk for, at han finder det rigtigt, at genstande med væsentlig religiøs betydning nyder beskyttelse på samme måde som andre nationers flag. Samtidig opfordrer han til, at loven sikrer rum for religionskritik, politiske og kunstneriske ytringer. 

Du kan læse hele Peter Birchs høringssvar på Helsingør Stifts hjemmeside.

Om lovforslaget

Regeringen vil med lovforslag L133 "kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for trossamfund". Lovindgrebet har overskriften 'Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund' og er fremsat efter sommerens koranafbrændinger, som har stillet Danmark i et uønsket dårligt lys i den muslimske verden.

 

Læs mere om lovforslaget på Justitsministeriets hjemmeside.