Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskopper: Konfirmationer skal udskydes

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte. Læs de opdaterede udmeldinger fra biskopperne her.

Vi må have hinanden i tankerne og i øjnene og glæde os til, at det igen bliver hverdag, skriver biskopperne i pressemeddelelse.

Opdatering 18/3 kl. 11.30: Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte. 

Biskopperne arbejder i disse dage tæt sammen med Kirkeministeriet og provsterne for at klargøre den alvorlige situation. I en pressemeddelelse til alle folkekirkens ansatte lyder det:

- Vi beder om, at alle ansatte forstår vigtigheden af at undgå at sprede smitten og derfor også griber til foranstaltninger, der er fremmed for folkekirken i vores dagligdag, hvor vi forsamles og nyder fællesskabet. Vi må have hinanden i tankerne og i øjnene og glæde os til, at det igen bliver hverdag.

For at vise hensyn over for syge og udsatte beder de om, at alle ansatte og brugere af kirken følger nogle generelle retningslinjer. 

Konfirmationer bliver udskudt

Mange af punkterne har også stor betydning for dem, som benytter sig af kirken. Det gælder ikke mindst forårets konfirmationer. Foreløbigt henstiller biskopperne til, at alle konfirmationer til og med pinse skal udskydes. Der er altså en risiko for, at det kan berøre samtlige af årets konfirmationer. Nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt.

Fjernundervisning som mulighed

Konfirmandundervisningen er aflyst landet over. Efter konfirmationsanordningens § 19 kan biskopperne under særlige omstændigheder, som i denne situationen, tillade afvigelser fra de almindelige krav for konfirmandundervisningen. Det betyder i praksis, at de enkelte præster skal vurdere og planlægge resten af undervisningen som fjernundervisning. De kan også holde kontakt med deres konfirmander – for eksempel gennem Skype, videosamtaler på Messenger eller med nyhedsbreve.

Kirken er helt lukket

Biskopperne understreger samtidig, at kirkerne er helt lukkede. Det er altså ikke muligt at komme ind og tænde lys eller lignende. Begravelser finder sted under andre former. Dåb og vielse bør udskydes hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner.

LÆS DEN OPDATEREDE VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE:

(Denne vejledning supplerer biskoppernes anvisninger fra torsdag den 12. marts: Folkekirkens Coronatiltag. Læs også den opdaterede vejledning fra den 18. marts med præciseringer af bl.a. vielser, dåb og begravelser.)

 

  • Kirkerne er lukkede. Dvs. det er ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende.
  • Alle gudstjenester er aflyst.
  • Begravelser finder sted under andre former. Dåb og vielse bør udskydes hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner.
  • Konfirmationer til og med pinse udskydes. Præster skal indstille forældre på, at samtlige konfirmationer kan blive udskudt. Situationen bliver fulgt tæt.
  • Begravelsesform kan undtagelsesvist være jordpåkastelse efter kremering. Præsten skal aftale en senere højtideligholdelse med de pårørende.

De kirkelige handlinger, der gennemføres, skal finde sted under restriktive forhold:

  • Minimum personale: dvs. præst, organist og kirketjener. Antallet af kirkesangere bør minimeres eller overvejes udeladt.
  • Antal deltagere: Provster og præster har af biskop fuldmagt til at fastlægge et skønnet antal, der omfatter nærmeste pårørende og så få som muligt.
  • Kun inviterede deltagere. Det er vigtigt, at præsten tydeligt giver den pågældende familie besked om, hvor mange deltagere der kan være til stede, så der er så få som muligt og inden for det fastlagte antal. Det er private arrangementer.
  • Aftal klart, at kirketjener skal tælle ved døren og afvise, når det fastlagte antal er nået – sammen med præsten.
  • Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.

Det er præsten, som afgør, om og hvordan den kirkelige handling skal gennemføres under de aktuelle restriktive forhold. Menighedsrådet skal stille det nødvendige personale til rådighed. Det anbefales, at menighedsrådet i dialog med præsten nøje vurderer, hvor stor en del af den sædvanlige kirkebetjening, som er strengt nødvendig.

 

Folkekirkens ansatte kan blive bedt om at bistå ved strengt nødvendige administrative opgaver, f.eks. i forbindelse med dødsanmeldelse, dåb, vielser, udbetaling af løn eller betaling af forfaldne fakturaer.

 

Omvendt kan folkekirkens ansatte ikke sættes til at udføre almindelige vedligeholdelses-, tilsyns- eller administrationsopgaver, som ikke kan udføres hjemmefra. Oprydning og fornøden rengøring skal foretages efter kirkelige handlinger. Hvis toiletter på kirkegården holdes åbne, skal de rengøres. Der skal fortsat være dagligt tilsyn med kirkens bygninger.

 

Alle andre arrangementer og møder i kirke og sognegård/menighedshus skal aflyses. Det vil også sige mindehøjtideligheder i forbindelse med begravelser, menighedsrådsmøder og møder i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg.

 

Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning: Vask hænder tit, eller brug håndsprit. Host eller nys i ærme. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen. Hold afstand.

 

Alt dette gælder foreløbigt – hold jer løbende orienteret. Ved spørgsmål kontakt provst eller biskop.

 

Se mere her: Link til Kirkeministeriets FAQ.