Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskopper til kirkeminister: Afskaf undtagelsen fra ligebehandlingsloven

Vi ansætter præster efter kvalifikationer og ikke køn, lyder det fra landets biskopper. De opfordrer nu Kirkeministeriet til at fjerne folkekirken fra den bekendtgørelse, der undtager kirken fra ligebehandlingsloven. Bekendtgørelsen er forældet, siger de.

Folkekirkens biskopper var i sidste uge samlet til bispemøde i Aarhus. 

Ellen Aagaard

Folkekirken har ikke brug for at være undtaget fra ligebehandlingsloven. Det er de ti biskopper, som i sidste uge var samlet til fire dages møde, enige om. Derfor opfordrer de kirkeministeren til at fjerne folkekirken fra undtagelsesbestemmelsen:

- Bekendtgørelsen, der fritager folkekirken fra at følge ligebehandlingsloven, har udlevet sin tid for længst. Ved at fjerne den vil folkekirken sende et klart signal om, at vi ikke ansætter præster efter køn, men efter kvalifikationer, teologiske meninger og åndelige traditioner. Det frie præstevalg berøres ikke af, at den forældede bekendtgørelse tages ud af vores lovgivning, siger Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift.

Undtagelsesbestemmelsen, som blandt andet blev vedtaget for værne om den katolske kirke og de jødiske samfunds grundlovssikrede religionsfrihed, er siden 1978 kun anvendt en enkelt gang på folkekirkens område.

Det talte de også om

Biskopperne vil også opfordre Kirkeministeriet til at ændre i regler, som gør det muligt for et menighedsråd at tage betaling for medlemmers kirkelige handlinger. Det er uhensigtsmæssigt, mener biskopperne, som vil fastholde, at medlemmers ret til kirkelige handlinger i deres sognekirke eller andre kirker, de har tilknytning til, er finansieret over kirkeskatten. 

Bispemødet behandlede også den planlagte wistleblowerordning, som forventes at kunne tages i brug inden årets udgang.

Læs hele referatet fra bispemødet her.

FAKTA

Ligebehandlingsloven blev indført i Danmark 12. april 1978. Den forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Loven bygger på EUs ligebehandlingsdirektiv fra 1976.

 

Bekendtgørelse om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår præstestillinger’ trådte i kraft 10. juli 1978 og gælder præstestillinger i folkekirken og tilsvarende stillinger i andre trossamfund. 

 

Bekendtgørelsen er anvendt en enkelt gang på folkekirkens område i 2014, hvor et menighedsråd henviste til den efter en klage over et stillingsopslag, hvor de søgte en mandlig præst. Ligestillingsnævnet gav klageren medhold, da ønsket om en mandlig præst ikke var teologisk begrundet.