Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskopperne siger tak til dronningen

I en tale til H.M. Dronning Margrethe II sagde biskopperne tak på folkekirkens vegne og bød samtidig kronprinsparret velkommen. Læs talen samt to breve fra biskopperne her.

Biskopper på vej til nytårskur

Biskopperne på vej til den sidste nytårskur hos Dronning Margrethe. Foto: Kristian Danholm

- Ingen kan som bekendt tale på folkekirkens vegne, men for en gangs skyld tør vi vove at tage ordet på alles vegne: Tak.

Sådan sagde biskop Marianne Christiansen på vegne af alle biskopper - og folkekirken - i en tale til dronning Margrethe, som i torsdags havde inviteret til den årlige nytårskur. 

Her brugte biskopperne anledningen til at takke dronningen for hendes "trofaste og opbyggelige medleven i gudstjeneste og kirkeliv og for Deres klare stemme i udlægningen af evangelium og kristendom – i betydningen for det enkelte menneske og for vores liv med hinanden."

LÆS MERE: Biskoppernes tale til dronningen

Du kan læse talen her, hvor biskopperne også byder velkommen til kronprinsparret og den snarligt udråbte kong Frederik X, som efter dronningens abdikation bliver formelt overhoved for folkekirken.

Biskopperne har desuden skrevet et brev til både dronningen og kronprinsparret, som du også kan læse herunder:

Brev til H.M. Dronning Margrethe 

Brev til kronprinsparret

Fakta

Læs biskoppernes tale til dronningen her

København, 4. januar 2024

 

Deres majestæt, Deres kongelige højheder.

 

Nytårsønsket til Dem vil i år fra os, Danmarks og Grønlands biskopper som fra alle andre være præget af det lille og store ord, som Deres majestæt også samlede nytårstalen om, nemlig tak. Ingen kan som bekendt tale på folkekirkens vegne, men for en gangs skyld tør vi vove at tage ordet på alles vegne: Tak.

 

I Deres første nytårstale sagde De bl.a.:

 

”Vi ønsker alle en verden i fred. Ikke blot for os selv, men også for kommende generationer. Dette mål er ikke alene et spørgsmål om at undgå krig og vold. Skal freden vindes , er det tillige nødvendigt, at vi ikke begrænser vor horisont til blot at omfatte os selv og vores egne behov, men at vi også tænker på de fattige dele af verden og på kommende slægters mulighed for at eksistere.”

 

Deres ord fra dengang er blevet et ledemotiv hele Deres virke: De har i ord og handling og tilstedeværelse arbejdet for at vinde freden i samfundet – og bevare vore udblik en større horisont - til verden, til historien, til de oversete, til kunsten og til evangeliets åbne horisont.

 

På folkekirkens vegne tak for deres trofaste og opbyggelige medleven i gudstjeneste og kirkeliv og for Deres klare stemme i udlægningen af evangelium og kristendom – i betydningen for det enkelte menneske og for vores liv med hinanden. De smukke tekstiler og kunstværker, som De har beriget

folkekirken med, udtrykker evangeliets glæde, og vi vil, også bogstavelig talt, bære dem videre.

 

Deres majestæts beslutning gør, at vi ikke skal fejre et tronskifte iblandet sorg , men med udelt glæde kan modtage kong Frederik og Dronning Mary. Vi ved, at også Deres Kongelige Højheder med Deres umiddelbare venlighed og åbne interesse for alle i Rigsfællesskabet vil virke for freden og fællesskabet i samfundet og for de åbne horisonter.

 

Den åbne horisont, De, Deres Majestæt for 52 år siden og igennem alle årene har peget hen imod, er ”solopgangen fra det høje”: Den tro, det håb og den kærlighed, som er kommet til verden med Jesus, og som vi lever i lyset af. Hvert år har De har lyst velsignelsen over landet og mindet os om evighedens horisont. Nu vil vi ønske Dem og Deres Kongelige Højheder og hele den kongelige familie et godt nytår og en velsignet fremtid:

 

Gud bevare Dem, Deres Majestæt, Gud bevare Danmarks kommende konge og dronning.

 

Vi vil samle vores ønske i salmen ”Guds ord det er vort arvegods” (synges af alle biskopperne).