Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Bispevalg i Lolland-Falsters Stift er udskrevet

Den 10. september skal biskop, Steen Skovsgaards efterfølger indsættes i Maribo Domkirke

Maribo Domkirke

Bispevalget i Lolland-Falsters Stift er udskrevet. Den ny biskop indsættes i embedet ved bispevielse d. 10. september 2017.

Kirkeministeriet har den 31. januar 2017 udskrevet bispevalg i Lolland-Falsters Stift. Den ny biskop skal afløse den nuværende, Steen Skovsgaard, som fratræder sin stilling den 31. august. Det oplyser Kirkeministeriet i dag i en pressemeddelelse. 

Bispevielse i Maribo til september

Der følger nu en proces omkring anmeldelse af nye bispekandidater, derefter udarbejdes afstemningsmateriale, og der gennemføres en eller to valgrunder, hvorefter den nye biskop endeligt kan udnævnes den 1. september 2017 og indsættes officielt som biskop ved bispevielse i Maribo Domkirke den 10. september 2017.

Fem kandidater er allerede blevet opfordret til at stille op. De skal nu samle mindst 75 stillere blandt de stemmeberettigede for at komme på stemmesedlen.

Menighedsrådsmedlemmer og præster vælger biskoppen

Det er medlemmer af menighedsråd, præster og valgmenighedsrepræsentanter i stiftet, der har stemmeret til bispevalget.

For at kunne opstilles som ny biskop skal man have bestået teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at kunne blive ansat som præst i folkekirken.

Hvis der er mere end to kandidater, og ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal der gennemføres en anden valgrunde, hvor afstemningen står mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde.

Læs mere om, hvordan et bispevalg foregår her