Nyheder
Nyheder

Bispevalget skydes i gang

Der er nu officielt udskrevet bispevalg i Helsingør Stift, hvor biskop Lise-Lotte Rebel takker af efter 25 år i embedet.

Der skal til efteråret vælges en ny biskop i Helsingør, som overtager posten efter Lise-Lotte Rebel. Foto: Miklos Szabo

Andreas Lindbjerg Nielsen

Landets folkerigeste stift skal have ny biskop. 

Kirkeministeriet har netop udskrevet bispevalg i Helsingør Stift, efter nuværende biskop Lise-Lotte Rebel officielt har varslet sin afsked. Nu er det op til stiftets præster og menighedsråd at beslutte, hvem der skal træde i hendes sted.

Indtil videre har fire kandidater meldt sig på banen. Det drejer sig om Peter Birch, provst i Gentofte og formand for Provsteforeningen, Asser Skude, sognepræst i Bellahøj Kirke, Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse og ledende beredskabspræst og formand for Folkekirkens Katastrofeberedskab og Eva Holmegaard Larsen, sognepræst i Nødebo Kirke og teologisk konsulent i Helsingør Stift.

Afstemningen indledes 22. september, og hvis en af kandidaterne får mere end 50 procent af stemmerne, kan valget være afgjort allerede den 13. oktober. Ellers skal de to kandidater, der har fået flest stemmer, ud i en anden runde, der vil blive afgjort senest den 18. november. Den kandidat, som får flest stemmer, bliver viet til biskop i Helsingør Domkirke d. 31. januar 2021.

Lise-Lotte Rebel fylder 70, når hun officielt går af som biskop i januar 2021. Hun har været biskop siden 1995 og er dermed den af de nuværende biskopper, der har siddet længst i embedet. Hun var desuden den første kvindelige biskop i folkekirken.

Du kan følge med i alt om bispevalget på Helsingør Stifts hjemmeside.

Fakta

Om bispevalg

En biskop bliver valgt af menighedsrådsmedlemmerne og præsterne i stiftet.

 

Når en kandidat efter en eller to valgrunder har opnået mere end halvdelen af alle stemmer, indstiller kirkeministeren ham eller hende til kongelig udnævnelse.

 

Hvem kan blive biskop?

For at blive biskop skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.

 

Hvordan stiller man op til et bispevalg?

Mindst 75 og højest 150 af de stemmeberettigede kan opstille en kandidat til valget ved at underskrive sig som stillere. Kandidaten skal også selv skrive under på, at han eller hun stiller op til valget.

 

Hvem har stemmeret?

Alle valgte menighedsrådsmedlemmer og alle præster i stiftet har stemmeret ved bispevalget. Dog skal præster, som ikke er medlem af et menighedsråd, have været ansat i mindst et år i stiftet for at have stemmeret. Repræsentanter for valgmenigheder og valgmenighedspræster i stiftet har også stemmeret.

 

Hvordan foregår valget?

Kirkeministeriet udskriver valg og fastsætter frist for anmeldelse af kandidater, når et bispeembede bliver ledigt.

 

Stiftets provstiudvalg nedsætter en valgbestyrelse på tre medlemmer, som leder valget med sekretariatsbistand fra stiftsadministrationen. Valgbestyrelsen kontrollerer, at anmeldelsen af kandidater og stillerlister er gyldige. 

 

Valget foregår ved urafstemning. Alle stemmeberettigede indsender en udfyldt stemmeseddel til stiftet inden en fastsat frist. 

 

Hvis en kandidat får flere end halvdelen af alle afgivne stemmer, skal kirkeministeren indstille ham eller hende til kongelig udnævnelse til bispeembedet. 

 

Hvis der er tre eller flere kandidater og ingen af dem får mere end halvdelen af stemmerne, udskrives en ny valgrunde mellem de to kandidater, som fik flest stemmer. Kirkeministeren indstiller vinderen til kongelig udnævnelse. 

 

Bispevielse

Den udnævnte kandidat vies til biskop ved bispevielse i stiftets domkirke. Ved bispevielsen medvirker stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster, folkekirkens øvrige biskopper og biskopper fra de evangelisk-lutherske kirker i Norden.