Nyheder
Nyheder

Folkekirkens nye intranet har brugerne i hovedrollen

Folkekirkens intranet skal opbygges efter brugernes behov. Workshops med ansatte og menighedsrådsmedlemmer gør intranettets arbejdsgruppe klogere på, hvordan et intranet for alvor kan løfte arbejdet i hverdagen.

En gruppe mennesker i en workshop-situation

Det er vigtigt at ansatte og frivillige fra begyndelsen bliver inddraget i udviklingen af folkekirkens nye intranet. Foto fra workshop i Taastrup Nykirke. 

Af Kirsten Weiss Mose

Snakken går livligt mellem de 14 deltagere, som står sammen ved tavlen på dagens brugermøde i Taastrup Nykirke. 
”Alle skal have en km-mail, så vi kan kommunikere fortroligt med alle medarbejdere. Det bør være en del af enhver ansættelse i folkekirken, lyder det fra et menighedsrådsmedlem,” lyder det fra en.

En anden deltager mener, at intranettet skal være med til at styrke kommunikationen mellem præsterne på den ene side og menighedsråd/ansatte på den anden side.

Det bedst mulige intranet
Marie Rahr Kruse Østerholt og Jacob Rosenkrans Bøgh fra Folkekirkens IT styrer deltagerne igennem dagens program.

Formålet med dagen er at give de ansvarlige mulighed for at udvikle det bedst mulige nye intranet, som i virkeligheden er et kombineret intra- og ekstranet. Planerne er nemlig, at kun det nødvendige skal placeres bag log-in. Resten skal være tilgængeligt på en åben platform, som alle, der interesserer sig for kirken, kan komme ind på.

Indtil videre har arbejdsgruppen bag det nye intranet afholdt to brugermøder som dette, men der er planer om at afholde brugermøder, indtil platformen er gennemtestet og klar til brug i 2024. Møderne skal bidrage til, at brugernes perspektiv fra start til slut sætter retningen for udviklingen af folkekirkens nye interne kommunikationsplatform.

De deltog

Portrætfoto af Charlotte Kaas

Charlotte Kaas, kommunikationsmedarbejder i Vallensbæk Kirke og menighedsrådsformand i Sankt Povls Kirke, Korsør

- Det er helt klart vigtigt, at systemet har nogle gode genveje, og at det er organiseret overskueligt. Og så skal der være mulighed for at tilpasse systemet til den enkelte brugers behov. Jeg er også glad for, at målet er, at vi får én indgang til folkekirken – hvor jeg kan finde alt, hvad jeg har brug for at vide. Det er der virkelig hårdt brug for.

Det var virkelig spændende at være med og rart, at arrangørerne lyttede så grundigt til vores input, siger Charlotte Kaas, kommunikationsmedarbejder i Vallensbæk Kirke og menighedsrådsformand i Sankt Povls Kirke, Korsør.

Portrætfoto af Torben Due

Torben Due, næstformand i Himmelev Sogn

- Hvis det her nye system skal blive godt, så skal alle sogne og alle medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer i sognene med i systemet – ellers giver det ikke mening.

Og så håber jeg, at systemet kan gøre det lettere for os at sende sikker post til hinanden i sognet og mellem sognene. Det er alt for kompliceret, når man fx skal ansætte en præst, når ikke det er muligt.

Jeg synes, det var rigtig spændende at deltage i workshoppen. Det var spændende at tale med de andre deltagere og få en fornemmelse af, hvor kompleks en organisation folkekirken rent faktisk er. Det er jo et kæmpe projekt at skulle udvikle et intranet til alle ansatte og menighedsråd, siger Torben Due, næstformand for menighedsrådet i Himmelev Sogn.