Nyheder
Nyheder

Danskerne har brug for kirken under kriser

Over halvdelen af befolkningen ønsker, at kirken er tydeligt tilstede under en krise som Corona-krisen og nedlukningen af Danmark i foråret 2020. Det viser en ny undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Under forårets nedlukning kastede mange kirker sig ud i at kommunikere digitalt og henvendte sig til en bredere målgruppe end den faste søndagsmenighed. "Det ser vi store muligheder i", siger leder af Folkekirkens Videnscenter Birgitte Graakjær Hjort.

Danskerne ser folkekirken som en institution, der kan afhjælpe krise på mange niveauer, og et flertal på 53 procent forventer, at kirken markerer sig og deltager efter en katastrofe.

Det viser en ny undersøgelse af folkekirkens håndtering af Corona-nedlukningen i foråret 2020, som er udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Det er første gang, en dansk undersøgelse viser, hvad befolkningen forventer af folkekirken efter en katastrofe samt kriser på nationalt niveau og helt konkret for den enkelte.

Birgitte Graakjær Hjort er afdelingsleder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der står bag undersøgelsen:

- Undersøgelsen viser, at folkekirken spiller en vigtig rolle under kriser på nationalt niveau og helt konkret for den enkelte. Det er interessant, fordi det giver os endnu en nuance til at forstå danskernes forhold til folkekirken. Selvom folkekirken ikke nødvendigvis fylder meget i alle danskeres hverdag, er den vigtig for størstedelen af befolkningen, der ønsker, at den skal være tydeligt tilstede under kriser.

Kickstartede digital nytænkning

Mange kirker har brugt nedlukningen til at arbejde mere praktisk og målrettet med at være nærværende for befolkningen, mens kirkerummene var lukkede. Det skete blandt andet ved at kommunikere kirkernes aktiviteter digitalt og for eksempel streame gudstjenester til danskerne.

På den måde kan man sige, at corona-krisen har været med til at kickstarte en digital nytænkning i folkekirken, mener Birgitte Graakjær Hjort.

- Krisen har sat gang i en udvikling, hvor den henvender sig mere direkte til en bredere målgruppe. Pludselig kunne flere danskere følge kirkens aktiviteter hjemme, og for eksempel deltage i deres lokale gudstjeneste selvom de ikke kan være fysisk til stede. Det ser vi store udviklingsmuligheder i.

Værn mod kaos

Biskop Peter Skov-Jakobsen er glad for, at undersøgelsen underbygger kirkens væsentlighed i den krise, Danmark og resten af verden befinder sig i lige nu. Han fremhæver, at erfaringer under nedlukningen og tiden efter viste, at kirken er i stand til at tage ansvaret og holde kirken forsvarligt åben med sprit, mundbind og afstand.

- Når vores civilisation er truet af en katastrofe med dimensioner som Corona, fungerer kirken som et værn mod kaos. Et sted, hvor vi kan finde tillid, trøst og håb. Hvor vi kan se og mærke hinanden og være sammen som mennesker. Derfor skal kirken skal gøre sit yderste for at holde åben for dem, der søger kirken og har brug for den under kriser, siger Peter Skov-Jakobsen.

 

OM RAPPORTEN

"Når folkekirken skal spille efter reglerne - men uden for banen"
 

  • Rapporten er udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter fra maj til november 2020 og skulle undersøge folkekirkens håndtering og rolle under forårets Corona-krise.
     
  • Rapporten består af fire kapitler med fokus på henholdsvis organisation, digitale aktiviteter, kriseteologi og befolkningens holdninger til folkekirken. 
     
  • Find rapporten på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters hjemmeside.