Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Demensgudstjenester fremkalder erindringer

Kirker indbyder demente til særlige gudstjenester. Det er afgørende for demente at være i kirkerummet, siger demenskonsulent. 

Når Holstebro kirke arrangerer gudstjenester for demente, sker det i samarbejde med kommunens demenskoordination.

- Når man bliver dement, dykker man længere og længere ned i sine egne erfaringer og oplevelser fra tidligere i livet, derfor er det vigtigt, at sanserne kommer i spil, for de fremkalder erindringer, siger demenskonsulent ved Holstebro Kommune Kirsten Sejerøe-Szatkowski og fortsætter:

- Selv dybt demente kan huske en gudstjeneste som denne, og det kan de blandt andet, fordi vi rammer så mange sanser.

Det skal være genkendeligt og enkelt 

Enkelhed og genkendelighed er nøgleord, når de i Holstebro Kirke tilrettelægger demensgudstjeneste.

- Vi har taget gudstjenesten, som vi kender den fra søndag formiddag og skåret den ind til benet, så det bliver så enkelt som muligt. Salmer og bibeltekster udvælger vi, så de demente kan genkende dem fra deres barndom, siger sognemedhjælper Kirsten Thoftgaard.

Gudstjenesterne er hver gang skåret over et tema, som går igen i dekorationen af kirken og bibelteksterne, ja selv i kagerne til kirkekaffen.

- Som dement kan man ikke tænke abstrakt, så vi bestræber os på at være meget konkrete i gudstjenesten, derfor har vi altid et tema som går igen. Præsten prædiker også ud fra konkrete genstande, denne gang har han både et lille kors og en påskelilje med, fortæller demenskonsulent Kirsten Sejerøe-Szatkowski.

Sanserne i centrum

Kirkerummet bliver pyntet op med påskeæg og duftende påskeliljer, når Holstebro kirke denne gang slår dørene op til en påskegudstjeneste for demente.

- Vi forsøger at appellere mest muligt til sanserne, så vi pynter hver gang kirken som til en stor højtidsfest. Præsten står på gulvet og prædiker, så man kan se hans kropssprog, og musikken spiller en stor rolle, fortæller sognemedhjælper Kirsten Thoftgaard.

Demenskonsulent Kirsten Sejerøe- Szatkowski er ikke i tvivl om, at demente, som har været vant til at gå i kirke, får meget ud af at deltage:

- Her sker der noget konkret og velkendt, som de demente kan være en del af. De ved, hvad der foregår, og kan derfor være trygge og hygge sig.

Fakta:

  • Holstebro Kirke holder gudstjeneste for demente og deres pårørende 6 gange om året
  • Flere andre kirker laver gudstjenester for demente, heriblandt Voldhøj kirke og Ikast kirke.

Af Sophie Lønne Hundebøll