Nyheder
Nyheder

DR går ind i liturgisamtalen

DR har sat gang i et større analysearbejde, som skal give svar på, hvordan DR bedst dækker gudstjenesten. Det sker som en del af, at trosstoffet på DR skal skærpes. 

Her er DR ude for at transmittere en gudstjeneste ved Sulsted Kirke. Foto: DR

Nanna Rønnov Johansen

Hver eneste dag kan man tænde for DR og opleve en andagt eller gudstjeneste, som bliver live-transmitteret eller er optaget i forskellige kirker i hele landet. Men hvordan skal DR formidle gudstjenesten i fremtiden?

- Hvis liturgiprocessen i folkekirken resulterer i, at der bliver større forskel på gudstjenesterne, hvad betyder det så for genkendeligheden i DR-gudstjenesten, spørger vært på DR Anders Laugesen (’De højere magter’ og ’Mennesker og Tro’ på P1).

Han leder forløbet med et større analysearbejde, der ved hjælp af interviews med seere, lyttere, redaktører og repræsentanter fra dansk kirkeliv diskuterer, hvordan DR kan skærpe trosstoffet og bedst formidle gudstjenesten.

LÆS MERE: Trosprogrammer på DR under forandring

Indledende dialogmøde var positivt

For nylig var han vært for et indledende dialogmøde med biskopper, professorer, præster og kirkelige organisationer. Til mødet vendte de blandt andet spørgsmålet om, hvad en gudstjeneste er, og talte om DR’s fremtidige dækning af gudstjenesten.

- Det var en spændende begyndelse, og vi fik præsenteret en masse holdninger og tanker, fortæller Anders Laugesen.

Spørgsmålet om gudstjenesten melder sig også, fordi folkekirken i disse år lægger op til debat om gudstjenestens faste form, liturgien. Og hvis der viser sig at være grundlag for ændringer i gudstjenesten, vil DR også forholde sig til det i sin dækning.

LÆS MERE: Gudstjenesten sendes til eftersyn

Hvor skal vægten ligge

- Hvor skal DR lægge vægtningen i forhold til gudstjenesten? I dag er det vigtigt at få en bredde geografisk og holdningsmæssigt for at afspejle dansk kirkeliv. Hvis, og kun hvis, der nu viser sig at være forskel på, hvor godt præsterne kommunikerer, skal DR så være langt mere udvælgende, eller skal vi tilbyde et kursusforløb i formidling? Eller skal vi bare være afspejlende? Alt det skal dialogprocessen være med til at åbne op for, siger Anders Laugesen.

Undersøgelsesarbejdet er stadig ved den absolutte begyndelse, og derfor er der ingen konklusioner at berette om endnu. Men Anders Laugesen ser frem til at fortsætte analysen, som skal udkomme i en såkaldt hvidbog (en dybtgående rapport) næste år.

- Jeg er spændt på det hele. På at se, om DR’s ønsker, om hvordan man gerne vil forvalte det her område, mødes med kirkernes ønsker. Om det kommer til at betyde, at man skal rykke ved noget på den gældende praksis. Det er altid et meget ømtåleligt område, siger Anders Laugesen.

Oversigt

Gudstjenester på DR

I tv:

  • Morgenandagten på DR K (mandag til lørdag kl. 08.05-08.25) har i gennemsnit 2.000 seere til hver udsendelse
  • Tv-gudstjeneste på DR K (søndag kl. 14.00-14.45) har i gennemsnit 9.000 seere til hver udsendelse
  • Nytårsgudstjenesten på DR 1 (nytårsnat kl. 00.10) havde sidst 563.000 seere

 

I radioen:

  • Morgenandagten på P2 (mandag til lørdag kl. 08.05-08.25) har i gennemsnit 19.000 lyttere til hver udsendelse
  • Radiogudstjeneste på P1 (søn- og helligdage kl. 09.54-11.00) har i gennemsnit 52.000 lyttere til hver udsendelse

 

Seer- og lyttertal er målt i perioden uge 1-40 i 2019.

 

Kilde: DR Medieforskning