Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Flere går i kirke end i biograf

Mere end 280.000 danskere går til gudstjeneste, babysalmesang, foredrag eller andre arrangementer i folkekirken ugentligt. Det viser en ny undersøgelse, som dokumenterer, at 5 pct. af danskerne har været i kirke indenfor den seneste uge

Undersøgelsen er udført af YouGov for Center for Kirkeforskning i samarbejde med Bibelselskabet, og den viser også, at 14 pct. af danskerne har været i kirke den seneste måned. Samtidig svarer 69 pct. af danskerne ja til, at de har været i kirke indenfor det seneste år, og det betyder, at kirkebænken vinder over biografsalens bløde sæder. Til sammenligning har 66 pct. af danskerne nemlig været i biografen i løbet af det seneste år.

Ny måde at måle på

Når der måles på kirkestatistik, har man traditionelt undersøgt, hvor mange der sidder på kirkebænkene til højmessen om søndagen.  Men i den nye undersøgelse fra Center for Kirkeforskning er der spurgt til, hvornår danskerne sidst var i en kirke. Det betyder, at ikke bare højmessen, men også de mange andre gudstjenester og arrangementer, som foregår i kirken, tælles med.

Ifølge Marie Vejrup Nielsen, lektor ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, er det relevant at spørge bredt til, hvordan vi bruger kirken.

- Undersøgelsen måler bredere på danskernes tilknytning til folkekirken. Når man ikke kun spørger til søndagsgudstjenesten, får man et mere reelt billede af hvor mange, der er i berøring med kirken på andre måder. Dermed får man også et billede af, hvordan medlemmerne af folkekirken bruger kirke og kristendom i en lang række sammenhænge, siger Marie Vejrup Nielsen.

Babysalmesang og spaghettigudstjenester er populært

Der kommer hverken flere eller færre til den traditionelle højmesse om søndagen, men flere mennesker har kontakt til folkekirken i ugens løb. Det vurderer Hans Raun Iversen, lektor i Praktisk teologi og leder af Center for Kirkeforskning ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

- Det samlede antal mennesker i kirkelige sammenhænge er markant stigende gennem ti år. Det skyldes ”ikke-gudstjenestearrangementer” som babysalmesang og tiltag som spaghettigudstjenester, siger han og påpeger, at der også kommer flere forskellige mennesker i kirken end tidligere.

Fakta:

  • Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet i samarbejde med Bibelselskabet. Der er i alt gennemført 1005 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, i perioden 25. - 30. marts 2013
  • Statistik for biografbesøg findes i Kulturministeriets opgørelse "Danskernes kulturvaner 2012"

Af Camilla Hartmann