Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fokus på præstemangel ved bispemøde

Biskopperne diskuterede udfordringen med præstemangel og lavede status på de nye adgange til at blive præst. 

Biskopperne til det første bispemøde i 2024 i København. Her står de foran Holmens Kirke og venter på, at dronningens karet kører forbi. Foto: Kristian Danholm

Årets første bispemøde blev afholdt i København fra den 2. til den 5. januar. Her blev der igen diskuteret den påtrængende præstemangel.

LÆS MERE: Præstemanglen vil vokse trods tiltag

Biskop over Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen orienterede om status på den såkaldte §1a-ordning, som giver ikke-teologiske kandidater mulighed for at uddanne sig til præst. I referatet fra mødet konstateres det, at "ordningen ikke kan løse præstemanglen". 

Det skyldes flere faktorer, bl.a. at der i øjeblikket er der ca. 600 der har fået en uddannelsesplan, men der er kun 18, der er optaget på Aarhus Universitet og 20 på Københavns Universitet. Da deres uddannelse blandt andet er afhængig af tompladsordning, er det uvist, hvornår de afslutter deres uddannelse.

Der blev vendt mange andre ting i løbet af det tre dage lange møde, som du kan læse om i referatet her.

Hvad er et bispemøde?

De såkaldte bispemøder finder sted cirka tre gange om året. Her kan folkekirkens biskopper drøfte forskellige emner vedrørende kirken. Det vil sige udveksle information, give status på - eller igangsætte - initiativer samt adressere aktuelle udfordringer eller spørgsmål inden for folkekirken.