Nyheder
Nyheder

Folkekirken beder om genåbningsplan

Folkekirkens corona-taskforce opfordrer kirkeministeren til at arbejde for en genåbningsplan for folkekirken og andre trossamfund. Kirkeministeren ønsker ikke at udtale sig, men Kirkeministeriet oplyser, at der arbejdes på genåbningen af folkekirken og øvrige trossamfund. 

Retningslinjerne for folkekirken er stadig et arealkrav på 7,5 kvadratmeter, selv om det i detailhandlen er sænket til 4 kvadratmeter. Folkekirkens corona-taskforce beder kirkeministeren arbejde på en genåbningsplan.

Af Ellen Aagaard Petersen

Folkekirkens corona-taskforce har 14. april sendt et brev til kirkeministeren med opfordring til at arbejde for en genåbningsplan for folkekirken og andre trossamfund. Taskforcen mener, at der især er brug for at lempe arealkravet, som siden 7. januar har været 7,5 kvadratmeter per person, ligesom det dengang var i for eksempel detailhandlen. Nu er arealkravet i butikker sænket til 4 kvadratmeter per person, men i kirken skal der fortsat være mere afstand, selv om man her oftest sidder ned med ansigtet vendt i samme retning.

Det har fået folkekirkens corona-taskforce, som siden marts 2020 har formidlet myndighedernes retningslinjer til folkekirkens menighedsråd og ansatte, til at reagere. De ønsker, at den gradvise genåbning i resten af samfundet også kommer til at gælde folkekirken:

"Vi oplever en udbredt forståelse i folkekirken for sammenligningen af folkekirken med lignende sektorer og finder det hensigtsmæssigt, at der også konkret arbejdes på en åbningsplan for folkekirken," skriver taskforce blandt andet i deres henvendelse til kirkeministeren. 

Særligt hensynet til konfirmanderne og deres familier ligger folkekirkens taskforce på sinde, da både den sidste del af konfirmandforberedelsen og selve konfirmationen i kirken, som bliver ramt, hvis ikke genåbningen af folkekirken hurtigt kommer til at følge resten af samfundet.

Kirkeministeren ønsker ikke at udtale sig, men Kirkeministeriet oplyser, at der arbejdes på genåbningen af folkekirken og øvrige trossamfund. 

LÆS BREVET FRA TASKFORCE HER:

 

"Til Kirkeministeren

Folkekirkens corona-taskforce er i dialog med kirkeministeriet om en mulig plan for lempelser af restriktionerne for folkekirken og andre trossamfund

Som bekendt har folkekirken ikke presset hårdt på for en øget genåbning af folkekirken i foråret. Vores tilgang har været, at folkekirken skal behandles på linje med andre sammenlignelige sektorer.

Denne tilgang agter vi at fortsætte, men vi vil henlede opmærksomheden, at der i første omgang kan være behov for at se på en lempelse af arealkravet og på en plan for en yderligere genåbning af folkekirken og andre trossamfund – ikke mindst af hensyn til konfirmandforberedelsen og de kommende konfirmationer. 

Vi oplever en udbredt forståelse i folkekirken for sammenligningen af folkekirken med lignende sektorer og finder det hensigtsmæssigt, at der også konkret arbejdes på en åbningsplan for folkekirken.

Venlig Hilsen

Folkekirkens corona-taskforce

Peter Skov-Jakobsen, biskop i København

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd

Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen

Jette Madsen, stiftskontorchef, Aarhus Stift

Asger Gewecke, stiftskontorchef, Fyens Stift"