Nyheder
Nyheder

Folkekirken indgår historisk aftale

Ny aftale cementerer folkekirkens og Metodistkirkens tætte samarbejde. Det bliver fejret med gudstjenster i København og Strandby.

Metodistkirken og folkekirken indgår historisk aftale

De to kirker har længe samarbejdet tæt. På billedet domprovst Niels Christian Kobbelgaard (t.v.), domprovst Anders Gadegaard og Christian Alsted, biskop i Metodistkirken, (t.h.) ved afslutningsgudstjenesten til Danske Kirkedage i 2013. Foto: Danske Kirkedage

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Efter flere års grundige forberedelser er der nu en aftale mellem folkekirken og Metodistkirken i Danmark.

”Én tro, én dåb, én nåde,” hedder aftaleteksten, der er den første bilaterale aftale på nationalt plan mellem folkekirken og Metodistkirken i Danmark.

Med aftalen om kirkefællesskabet anerkender kirkerne hinanden som ligeværdige kirker, herunder hinandens dåb, nadver og embede, og kirkerne bekræfter, at man kan holde gudstjeneste sammen. Desuden skal man ikke ordineres på ny, hvis man som præst ønsker at skifte embede fra den ene kirke til den anden.

LÆS MERE: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Forpligtet til dialog

- Det har været en spændende og lærerig proces, og vi er kommet meget tættere på hinanden. Der er stadig teologiske forskelle mellem kirkerne, men med aftalen viser vi, at vi har etableret et rigtig godt forhold til hinanden, og at der er fine muligheder for det fremtidige samarbejde, siger Henning Toft Bro, biskop i Aalborg Stift.

Biskop i Metodistkirken, Christian Alsted siger om aftalen:

- Det bliver spændende at se, hvordan samarbejdet kan udvikles og blive til inspiration for de lokale menigheder. Samtidig opfylder vi med aftalen den forpligtelse til forsat dialog kirkerne imellem, som Leuenberg Kirkefællesskabet lægger op til. Derfor vil Metodistkirken og Folkekirken også fortsætte dialogen med hinanden efter denne aftale er på plads.

LÆS MERE: Hvad er Leuenberg Kirkefællesskabet?

Lokal udmøntning

Folkekirken og Metodistkirken har haft fuldt kirkeligt fællesskab siden folkekirken tiltrådte Leuenberg Konkordien i 2001, hvilket er en samarbejdstale mellem de protestantiske kirker i Europa. Metodistkirken tiltrådte dette samarbejde i 1994.

Det er således en lokal udmøntning Leuenberg Kirkefællesskabet, der nu efter flere års grundigt arbejde er blevet til virkelighed.

Samarbejdet bliver fejret

Folkekirkens og Metodistkirkens kirkelige fællesskab bliver fejret ved to gudstjenestelige markeringer i Strandby Metodistkirke d. 4. marts 2018 kl. 10.00 og Københavns Domkirke d. 11. marts 2018 kl. 10.00. Alle kan deltage i gudstjenesterne.  

FAKTA


  • Leuenberg Kirkefællesskabet blev oprettet i 1973
  • Godt 100 protestantiske kirker i Europa er medlemmer
  • Folkekirken tilsluttede sig i 2001
  • Metodistkirken i Danmark tilsluttede sig i 1994
  • Læs aftalen 'En tro, en dåb, en nåde'