Nyheder
Nyheder

Folkekirken sætter ind mod seksuel chikane 

Biskopperne sætter indsats i gang, som skal forebygge og håndtere seksuel chikane i folkekirken. De nedsætter desuden en klimagruppe, der skal arbejde med bæredygtighed i lokale kirker. 

Folkekirkens biskopper er ikke et formelt ledelsesorgan, men de har mange fælles opgaver og udfordringer, som de drøfter på tre årlige bispemøder. Arkivfoto: Biskopperne til Himmelske Dage i 2019. Fotograf: Henrik Vinther Krogh

Nanna Rønnov Johansen

Folkekirken skal sætte markant ind mod seksuel chikane. Det blev biskopperne enige om på bispemødet i sidste uge.

- Vi vil gøre det legitimt for folk at henvende sig, hvis de har været udsat for det eller vidne til det. Det skal være tydeligt for folk, at de trygt kan gå til os med det, og at det er noget, der bliver taget alvorligt, siger Peter Fischer-Møller, der er biskop for Roskilde Stift.

Biskoppernes beslutning betyder, at det nu bliver lettere at melde oplevelser med seksuel chikane, og det bliver mere klart, hvordan anmeldelser vil blive behandlet. Der kommer også en handlingsplan, som Folkekirkens Arbejdsmiljøråd skal være med til at udarbejde.

Klima og bæredygtighed i kirkerne

Biskopperne besluttede også, at der i løbet af november måned bliver nedsat en klimagruppe i folkekirken.

Ifølge biskopperne skal arbejdet med klima, energi og bæredygtighed fortsat ske lokalt i de enkelte kirker. Klimagruppen skal understøtte arbejdet og udbrede kendskab til de mange gode initiativer, der allerede er sat i værk i kirkerne.

Peter Fischer-Møller fremhæver grønne kirkegårde som et eksempel, han gerne ser mere af.

- Kunne man lade en del af kirkegården gro vildt med vilje? Sætte fuglekasser og insekthoteller op? Plante stauder på nogle af arealerne, som giver plads til mere biodiversitet end bare klippet græs? Der er meget, man kan gøre på kirkegårdene for at bidrage til at reducere CO2-udslip og til at fremme biodiversiteten, siger biskoppen.

Bispemødet blev afholdt digitalt den 27.-30. oktober.

Læs referatet fra bispemødet

Læs mere om biskopperne