Nyheder
Nyheder

Gudstjenester igen fra 4. januar

Efter en jul med aflyste gudstjenester vurderer Sundhedsmyndigederne, at kirkerne igen kan holde gudstjenester efter de retningslinjer, som blev meldt ud 21. december.

De særlige afstands- og arealkrav, som gælder folkekirken og andre trossamfund , gælder fortsat, når der igen kan fejres gudstjenester på op til 50 minutters varighed fra 4. januar. Arkivfoto.

Fra 4. januar bliver der igen holdt gudstjenester i folkekirken. Sent lillejuleaften anbefalede biskopperne, at julens gudstjenester frem til og med 3. januar blev aflyst. Det skete fordi, at nye skærpede retningslinjer for julens gudstjenester blev annonceret så sent lillejuleaften, at det ville være vanskeligt for kirkerne at gennemføre julegudstjenesterne. Retningslinjerne lød blandt andet på, at gudstjenester måtte vare højst 30 minutter og skulle gennemføres uden sang.

Hen over julen har man mange steder holdt korte andagter efter de skærpede retningslinjer. Nu slutter julen, Sundhedsmyndighederne vurderer, at det igen er forsvarligt at holde gudstjenester. Fra den 4. januar kan kirkerne derfor igen holde gudstjenester, så længe de overholder de retningslinjer, som blev meldt ud den 21. december. Det betyder, at gudstjenesterne højst skal vare 45-50 minutter. Derudover gælder naturligvis fortsat retningslinjer vedrørende areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og brug af mundbind.

Menighedsråd og præster skal også stadig overveje, om der lokalt skal være fællessang ved gudstjenesterne. Alternativet kan være at lade en forsanger eller et lille kor synge, eller at organisten spiller alene. Det forventes, at der kommer klare retningslinjer vedrørende sang fra Kirkeministeriet.

Hvis situationen ændrer sig, og sundhedsmyndighederne kommer med nye vurderinger, vil kirkens aktiviteter igen blive justeret efter dem.

LÆS Retningslinjer fra 21. december på Kirkeministeriets hjemmeside