Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Høj tillid til folkekirken trods svagt faldende medlemstal

Årets kirkestatistikker viser, at tendensen med et svagt årligt fald fortsætter. Men der er stor tillid og kontakt til folkekirken blandt befolkningen, viser dugfrisk undersøgelse.

Ny kirkestatistik offentliggjort

Årets kirkestatistik viser svagt faldende medlemstal, mens ny undersøgelse beretter om stor kontakt med - og tillid til - folkekirken blandt befolkningen.

Andreas Lindbjerg Nielsen

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for folkekirkens år 2023. Her kan man konstatere, at de fleste hovedtal følger den forventelige tendens med et svagt årligt fald.

Det gælder således medlemstal, medlemsprocent, antal konfirmationer, begravelser og vielser, der alle er faldet en smule. Der har også været flere udmeldelser end sidste år, uden at det dog nærmer sig tallene for 2012 og 2016.

Til gengæld har barnedåbsprocenten overraskende nok vist sig at være stabil, hvilket flugter med resultaterne fra en helt ny spørgeskemaundersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som peger på, at der stadig er en stor kontaktflade mellem folkekirken og befolkningen samt en grundlæggende høj tillid. Det vender vi tilbage til, først en gennemgang af de vigtigste tal og tendenser.

OVERBLIK: Se nøgletal for kirkestatistikken 2023

Medlemsprocent påvirkes af indvandring

Det samlede antal medlemmer af folkekirken per 1. januar 2024 er 4.253.575. Det er et fald fra 2023 på 22.696 medlemmer.

Kaster man et blik på medlemsprocenten, altså hvor stor en del af hele befolkningen, der er medlemmer af folkekirken, ligger den på 71,4 %. Det er et fald på 0,7 procentpoint fra 2023, hvor medlemsprocenten var 72,1 %. Det svarer nogenlunde til det gennemsnitlige fald i medlemsprocenten de seneste 10 år. Den er faldet i år mindre end sidste år, hvor den faldt med 1,1 procentpoint.

Det er en velkendt historie, at faldet i medlemsprocenten påvirkes af, at andelen af indvandrere og efterkommere i befolkningen stiger, og i disse grupper er meget få medlemmer af folkekirken. Den 1. januar 2024 udgjorde indvandrere og efterkommere 15,9 % af befolkningen, og blandt dem er kun 6,6 % medlemmer. Ser man alene på folk med dansk oprindelse, så ligger den på 83,5 %. 

Derudover spiller det selvfølgelig også ind på medlemsprocenten, at 14.422 har meldt sig ud af folkekirken i 2023, ligesom det også spiller ind, at generelt færre døber deres børn.

LÆS MERE: Folkekirken i tal

Dåbsprocent overrasker

Barnedåbsprocenten for 2022 var 56,2 %, hvilket svarer til samme niveau som for 2021. Det er usædvanligt, at barnedåbsprocenten er stabil, da der plejer at være en svag nedgang i barnedåbsprocenten på lidt over 1 procentpoint om året.

Dåbsprocenten udregnes med et års forsinkelse, da alle børn i en årgang skal kunne ”nå” at blive døbt, inden de er fyldt 1 år. Derfor er den nyeste dåbsprocent altså udregnet blandt børn, der er født i løbet af 2022.

Høj tillid til folkekirken

Som supplement til kirkestatistikken offentliggør Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter undersøgelsen ’Folket og folkekirken 2024’. Tallene er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med 1.000 svarpersoner. Hvor de årlige kirkestatistikker viser de præcise tal, fokuserer ’Folket og Folkekirken’ mere på tendenser i befolkningens holdninger til folkekirken og tro. Den konkluderer, at både medlemmer og ikke-medlemmer stadig har stor kontakt med - og tillid til - folkekirken.

80 % af befolkningen har nogen, stor eller meget stor tillid til folkekirken. Dette er højere end tilliden til folketinget og på niveau med tilliden til skolerne og uddannelsessystemerne.

I en YouGov-undersøgelse fra 2016, som stillede samme spørgsmål, var tallet 73 %. Det kunne derfor tyde på, at befolkningen har en stabil og høj tillid til folkekirken.

Derudover svarer 38 %, at folkekirken er vigtig eller meget vigtig for dem personligt, mens 61 % svarer, at folkekirken er vigtig eller meget vigtig for samfundet.

LÆS UNDERSØGELSEN 'FOLKET OG FOLKEKIRKEN 2024' HER (eksternt link)

Stor kontaktflade med befolkningen

Der er også en stor kontakt til folkekirken blandt befolkningen, hvor 73 % har været i kontakt med folkekirken på en eller anden måde i løbet af det seneste år. Det kunne være som deltager til en kirkelig handling eller en julegudstjeneste. Det drejer sig om 80 % blandt medlemmerne, men også en stor del ikke-medlemmer – 52 % - har været i kontakt med folkekirken sidste år.

Procentmæssigt er der flere i befolkningen, der har deltaget i folkekirkelige arrangementer eller julegudstjeneste i 2023 (38 %) sammenlignet med 2021 (30 %).

Den store kontakt viser ifølge undersøgelsens forfattere, at folkekirkens berøringsflade med borgerne er stor og alsidig.

Typer af kontakt med folkekirken

47 % af befolkningen: Kontakt ved kirkelige handlinger (dåb, bryllup, konfirmation, begravelse)

35 % af befolkningen: Besøg på kirkegården udover til begravelser

18 % af befolkningen – Julegudstjeneste

16 % af befolkningen - Kontakt via koncerter, foredrag eller andre kulturelle arrangementer

 

LÆS HELE UNDERSØGELSEN 'FOLKET OG FOLKEKIRKEN 2024' På FUV'S HJEMMESIDE