Nyheder
Nyheder

Høringssvar: Opbakning til Folkekirkens Fællesudvalg

Fristen er udløbet, og Kirkeministeriet har offentliggjort alle indkomne høringssvar til Betænkning 1544. Den kommende tid står på politiske forhandlinger, som kan resultere i et justeret lovforslag, der også skal i høring.

Kirkeministeriet har modtaget 534 høringssvar, der forholder sig til de udkast til lovforslag, som Styringsudvalget har fremlagt i Betænkning 1544 om folkekirkens styre.

Skal  folkekirken have et fællesudvalg?
7 ud af ti biskopper anbefaler i høringssvarene, at folkekirken får et demokratisk baseret organ, Folkekirkens Fællesudvalg. To biskopper anbefaler i stedet, at der oprettes et økonomiudvalg, mens kun en biskop ønsker at bevare folkekirkens nuværende ordning.


Også blandt menighedsrådene anbefaler et flertal, at folkekirken får et fællesudvalg. Ud af de 399 menighedsråd, som har indsendt høringssvar, støtter 36 pct. forslaget om et fællesudvalg. 22 pct. ønsker, at folkekirkens nuværende ordning bevares. De resterende høringssvar fordeles på ønsker om en lovfæstelse af den nuværende ordning eller en tilslutning til de to mindretalsforslag i betænkningen. Blandt provstiudvalgene anbefaler 53 pct., at folkekirken får et fællesudvalg.

Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen og Provsteforeningen anbefaler alle, at folkekirken får et fællesudvalg. Og blandt de kirkelige organisationer støtter Grundtvigsk Forum, Kirkeligt Centrum, Indre Mission, Evangelisk Luthersk Netværk, Menighedsfakultetet og Dansk Oase alle Folkekirkens Fællesudvalg, mens Tidehverv anbefaler den nuværende ordning.

Indre anliggender og lovfæstelse af bispekollegiet
53 pct. af høringssvarene fra de kirkelige råd og embeder (dvs. biskopper, præster menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd) anbefaler, at der sker en eller anden form for lovregulering, og 31 pct. anbefaler, at dette sker i form af en lovfæstelse af bispekollegiet, som sammen med Folkekirkens Fællesudvalg får del i kompetencen vedrørende folkekirkens indre anliggender.

Ikke opbakning til bloktilskud
Der er ikke opbakning til, at statens tilskud til folkekirken omlægges til et ikke-øremærket bloktilskud. Kun 18 pct. af høringssvarene fra de kirkelige råd og embeder anbefaler, at der indføres et bloktilskud. 43 pct. er imod, mens 39 pct. ikke forholder sig til spørgsmålet.

Blandt folkekirkens foreninger anbefaler Provsteforeningen et bloktilskud, mens både Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen er imod.

Hvad sker der nu?
Hvis de aktuelle politiske forhandlinger om betænkningen munder ud i et lovforslag, bliver det sendt i høring i løbet af sommeren. Til september står den på afsluttende politiske forhandlinger på Christiansborg inden et endeligt lovforslag kan fremsættes ved folketingets åbning i oktober.

Fakta: Læs høringssvarene

Af Louise Haunstrup