Nyheder
Nyheder

Hvad er et sogn?

I den seneste tids nyheder om smittetal har du måske hørt om, at kommuner kan lukke skoler m.m. i sogne, hvor smitten er høj. Men hvad er et sogn egentlig, og ved du, hvilket sogn du bor i?

Foto af Gjellerup kirke.

Arkivfoto: Gjellerup Kirke ved Herning.

Sognet er tilbage som den mindste administrative enhed i det offentlige. Nu er det nemlig smittetrykket i sognet og ikke kommunen, der afgør, hvor der skal lukkes ned eller lukkes op. Og sognene er da også en slags forløbere for de store kommuner, vi kender i dag.

Historie

Ordet sogn kommer af det oldnordiske ord sókn, der er afledt af roden i det germanske verbum sōkjan ”at søge”, og som oprindeligt betyder ”det område, hvis beboere søgte samme kirke”. 

I gamle dage skulle man helst kunne nå i kirke til fods eller med hestevogn, og det medførte sognenes overskuelige størrelse. Det forhold, at man i præsten havde en person, der kunne læse og skrive, betød, at sognet også blev anvendt i den statslige administration og forvaltning med præsten som tjenestemand. Man kan sige, at sognet på en måde blev en slags forløber for kommunen. 

Fra middelalderen kender man sogne- eller kirkestævner, og i 1500-tallet kom sognefogeder, der som statslige embedsmænd havde administrative opgaver og var den lokale politimyndighed. I 1841-1970 havde Danmark sognekommuner og sogneråd, der tog sig af fattigvæsenet og skolevæsenet samt vejene i lokalområdet. Med kommunalreformen i 1970 blev mange sognekommuner slået sammen under nye amtskommuner og primærkommuner, som blev de gældende administrative enheder.

I dag er den offentlige forvaltning inddelt i regioner og kommuner, mens betegnelsen sogn nok mest bliver brugt på kirkekontoret. Sognet er det geografiske område, som kirken har nogle myndighedsopgaver i, blandt andet personregistrering og begravelsesmyndighed. Det er opgaver, som folkekirken er forpligtet til at løse for staten, og derfor er mange præster fortsat tjenestemandsansatte.

Find dit sogn

Ved du, hvilket af landets 2.158 sogne, du bor i? 

Hvis ikke, kan du bruge ’Find din kirke’ herunder ved at skrive din adresse i søgefeltet.

Find din kirke

Sankt Johannes Sogn

Hjemmeside: sktjohannes.dk

Email: sanktjohannes.sogneaarhus@km.dk