Nyheder
Nyheder

Hvilke coronaregler gælder i kirken?

Folkekirken har fortsat mulighed for at holde kirken åben, dog med særlige regler og retningslinjer for bl.a. arealkrav, mundbind, håndsprit, sang og afstand. Få overblikket her.

" "

Sundhedsmyndighederne vurderer løbende, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt for kirker og trossamfund. I folkekirkens tilfælde vil det sige, at Kirkeministeriet efterfølgende melder de konkrete retningslinjer ud.

Nanna Rønnov Johansen

Bemærk: Artiklen er blevet opdateret den 5. marts, efter at forsamlingsforbuddet udendørs er hævet til 25 for foreningsaktiviteter.

Risikoen for at den engelske variant af coronavirus får smitten til at sprede sig, betyder at Kirkeministeriet har skærpet skærpet retningslinjerne for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund efter anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne. Der må nu højest være en person pr 7,5 kvadratmeter.

Myndighederne vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger, når man følger deres retningslinjer. Gudstjenester og kirkelige handlinger som begravelser, bisættelser og bryllupper må vare højest 30 minutter. Det skal overvejes lokalt, om de skal gennemføres uden fællessang. I stedet kan man for eksempel lade en sanger eller koret synge, eller organisten spille alene. 

Du kan herunder læse om de gældende retningslinjer, som du skal være opmærksom på, hvis du deltager i gudstjenester og andre aktiviteter i kirken.

Regler for folkekirken

På baggrund af stigende smittetal for coronavirus har regeringen løbende præsenteret tiltag, der skal mindske smittespredningen.

På visse områder gælder der andre regler for kirkerne end for samfundet generelt. Folkekirken og andre trossamfund er omfattet af særlige retningslinjer, som fastægges med ministerier og myndigheder i et såkaldt sektorpartnerskab, og Kirkeministeriet udarbejder på baggrund af Sundhedsmyndighedernes anbefalinger de konkrete retningslinjer for folkekirken.

Du kan læse om retningslinjerne her, men husk også, at du altid kan spørge personalet, hvis du er i tvivl om begrænsninger og muligheder i en specifik kirke.

Forsamlingsforbud 

Foreløbigt til og med den 5. april 2021 lyder det almindelige forsamlingsforbud på maks. fem personer. Det forsamlingsforbud gælder også i folkekirken undtagen under gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkerne kan være åbne for personlig bøn eller reflektion. Også her må der højest være fem personer i kirkerummet foruden personale.

Når forsamlingsforbuddet ikke gælder for gudstjenester og kirkelige handlinger, skyldes det særlige regler for den sektorpartnerskab, folkekirken og andre trossamfund udgør sammen med myndighederne. Sundhedsmyndighederne vurderer løbende, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt for netop kirker og trossamfund. I folkekirkens tilfælde vil det sige, at Kirkeministeriet efterfølgende melder de konkrete retningslinjer ud.

Afstandsanbefalinger og arealkrav gælder

Når du skal til dåb, begravelse, gudstjeneste eller andet i kirken, er antallet af deltagere bestemt af en afstandsanbefaling og et arealkrav.

Hovedreglen har hidtil været, at der skal være fire kvadratmeter pr. person, men er fra 8. januar hævet til 7,5 kvadratmenter pr. person. 

Det anbefales, at der er mindst to meters afstand mellem alle deltagere (målt fra næsetip til næsetip).

Kirkens medarbejdere og frivillige sørger for at informere om, hvor mange personer der er plads til i kirkerummet og andre lokaler. Det vurderer de ud fra rummets konkrete indretning og mål.

Du må sidde tæt med din husstand

Man må gerne sidde tæt med personer fra sin egen husstand.

Selvom flere personer sidder tættere, må det samlede antal deltagere i forhold til kvadratmeterkravet dog ikke blive overskredet. Gå derfor ikke flere ind i et af kirkens lokaler, end hvad personalet siger er tilladt.

Afstanden fra familie til familie skal stadig følge anbefalingen om mindst to meter.

Udendørs aktiviteter (dog ikke begravelser og bisættelser)

Ved bryllup på kirkens græsplæne, gudstjeneste i det fri eller andre udendørs aktiviteter, gælder forsamlingsforbuddet på fem personer, undtagen ved begravelser, hvor der kan være op til 50 personer. Her gælder afstandsanbefalingerne dog også.

Ansatte og frivillige i kirken

Denne artikel henvender sig til dem, der deltager i kirkens gudstjenester og andre aktiviteter.

Hvis du arbejder eller er frivillig i kirken, kan du finde mere detaljeret information på stiftets hjemmeside og i Kirkeministeriets FAQ. 

Det vil sige, at der skal være mindst to meters afstand mellem alle deltagere, som ikke er i samme husstand.

Ved kirkens udendørs arrangementer, hvor deltagerne hovedsageligt står op eller går rundt, gælder det almindelige forsamlingsforbud på fem personer.

Op til 25 må samles til udendørs foreningsaktiviteter

En ændring i forsamlingsforbuddet for foreningsaktiviteter den 28. februar 2021 gælder også for folkekirken, når det er aktiviteter, der er arrangeret af menighedsråd. Det vil sige, at eksempelvis højskoleaftener, sorggrupper eller lignende kan holdes udendørs for op til 25 personer.  

Læs mere i nyheden her: Flere må samles til kirkens udendørs foreningsaktiviteter

Udendørs begravelser og bisættelser

Udendørs begravelse og bisættelse – eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs – er til og med den 5. april 2021 undtaget det generelle forsamlingsforbud og op til 50 personer må deltage med afstand.

Krav om mundbind

Til og med den 5. april 2021 har regeringen udvidet kravet om at bære mundbind eller visir til også at gælde i kultur- og kirkeinstitutioner. 

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang, skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind. 

Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet. 

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

Læs flere informationer om, hvornår man er undtaget fra kravet om mundbind, i artiklen her: Krav om mundbind gælder også i folkekirken

Konfirmandundervisning

Biskopperne har den 6. januar anbefalet, at al konfirmationsundervisning foreløbigt foregår digitalt.

Da skolelever efter sommerferien vendte tilbage til mere almindelige forhold i klasseværelserne, gjalt det ikke for konfirmandundervisningen, da den er en aktivitet i folkekirken.

Konfirmandundervisningen foregår inden for de retningslinjer, Kirkeministerier har udarbejdet. Det betyder, at afstands- og arealkravet gælder, når konfirmanderne bliver undervist ved fysisk fremmøde.

Hold øje med information fra din kirke

Retningslinjerne for alle kirker er først og fremmest lavet af Kirkeministeriet i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Biskopperne udsender løbende anbefalinger og vejledninger til retningslinjerne.

Det er dog hver enkelt kirkes lokale ledelse (menighedsrådet), der træffer beslutninger om, hvordan de implementerer regler og anbefalinger. Måske er en mindre kirke nødt til at holde lukket, men lokalerne bliver gjort rent, mens større kirker har åbent.

Det er derfor en god idé at holde øje med, hvad den enkelte kirke fortæller om corona-retningslinjer. Følg med på kirkens hjemmeside, som du kan finde via sogn.dk.