Nyheder
Nyheder

Hvilke coronaregler gælder i kirken?

Folkekirken har fortsat mulighed for at holde kirken åben, dog med særlige regler og retningslinjer for bl.a. arealkrav, mundbind, håndsprit, sang og afstand. Få overblikket her.

" "

Sundhedsmyndighederne vurderer løbende, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt for kirker og trossamfund. I folkekirkens tilfælde vil det sige, at Kirkeministeriet efterfølgende melder de konkrete retningslinjer ud.

Nanna Rønnov Johansen

Bemærk: Artiklen er blevet opdateret d. 10. juni med nyt om mundbind og afstandskrav. 

Myndighederne vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger, når man følger deres retningslinjer. 

Du kan herunder læse om de gældende retningslinjer, som du skal være opmærksom på, hvis du deltager i gudstjenester og andre aktiviteter i kirken.

Regler for folkekirken

På visse områder gælder der andre regler for kirkerne end for samfundet generelt. 

Folkekirken og andre trossamfund er omfattet af særlige retningslinjer, som fastlægges med ministerier og myndigheder i et såkaldt sektorpartnerskab. 

Sundhedsmyndighederne vurderer løbende, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt for netop kirker og trossamfund, og efterfølgende melder Kirkeministeriet de konkrete retningslinjer ud.

Du kan læse om retningslinjerne her, men husk også, at du altid kan spørge personalet, hvis du er i tvivl om de gældende begrænsninger og muligheder i en specifik kirke.

Forsamlingsforbud 

Fra 1. juli hæves forsamlingsloftet til 250 personer indendørs, mens forsamlingsloftet udendørs bortfalder 11. juni. 

Forsamlingsforbud gælder også i folkekirken undtagen under gudstjenester, kirkelige handlinger, kulturelle menighedsaktiviteter - og udendørs aktiviteter (se afsnit længere nede).

Når forsamlingsforbuddet ikke gælder for gudstjenester og kirkelige handlinger, skyldes det særlige retningslinjer for det sektorpartnerskab, som folkekirken og andre trossamfund udgør sammen med myndighederne.

Kirkerne kan være åbne for personlig bøn eller refleksion, og her gælder det generelle forsamlingsloft for, hvor mange personer der må være i kirkerummet foruden personale.

Krav om at bære mundbind i kirken er ophævet 14. juni.

Afstandsanbefalinger og arealkrav

Når du skal til dåb, begravelse, gudstjeneste eller andet indendørs i kirken, er antallet af deltagere bestemt af en afstandsanbefaling og et arealkrav.

Der skal være fire kvadratmeter per person, når man står og går omkring, to kvadratmeter per person, når man sidder ned. Det gælder frem til 1. august, hvor arealkravet ændres til to kvadratmeter per person.

Det anbefales, at der er mindst to meters afstand mellem deltagere, hvis man synger, en meter hvis man ikke synger (målt fra næsetip til næsetip). Afstandskravet forventes at blive ophævet i løbet af august, hvorefter arealkravet også bortfalder.

Kirkens medarbejdere og frivillige sørger for at informere om, hvor mange personer der er plads til i kirkerummet og andre lokaler. Det vurderer de ud fra rummets konkrete indretning og mål.

Kirkekoncerter

6. maj åbnede de generelle retningslinjer for, at op mod 500 kan deltage i kulturelle arrangementer, når alle sidder ned med ansigtet vendt mod scenen og kan fremvise gyldigt corona-pas. Retningslinjerne gælder også for menighedsaktiviteter som fx kirkekoncerter. De generelle areal og afstandskrav gælder fortsat.

Indendørs: 30 minutter og uden sang - bortfaldt 21. april 2021

Fra 21. april må gudstjenester og kirkelige handlinger som begravelser, bisættelser og bryllupper igen vare mere end 30 minutter og der må synges fællessang. 

Du må sidde tæt med din husstand

Man må gerne sidde tæt med personer fra sin egen husstand.

Selvom flere personer sidder tættere, må det samlede antal deltagere i forhold til kvadratmeterkravet dog ikke blive overskredet. Gå derfor ikke flere ind i et af kirkens lokaler, end hvad personalet siger er tilladt.

Afstanden fra familie til familie skal stadig følge anbefalingen om mindst to meter.

Udendørs aktiviteter

Forsamlingsloftet for udendørs aktiviteter som bryllup på kirkens græsplæne, gudstjeneste i det fri, begravelser eller udendørs foreningsaktiviteter ophæves helt fra d. 11. juni. 

LÆS MERE: Påskegudstjenester i det fri med op til 50 deltagere

Ansatte og frivillige i kirken

Denne artikel henvender sig til dem, der deltager i kirkens gudstjenester og andre aktiviteter.

Hvis du arbejder eller er frivillig i kirken, kan du finde mere detaljeret information på stiftets hjemmeside og i Kirkeministeriets FAQ. 

Her gælder afstandsanbefalingerne dog også. Det vil sige, at der skal være mindst to meters afstand mellem alle deltagere, som ikke er i samme husstand.

Modsat indendørs er der udendørs hverken begrænsning på gudstjenesters længde eller på sang.

Krav om mundbind

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder også i kultur- og kirkeinstitutioner. 

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang, skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind. 

Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet. 

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

Læs flere informationer om, hvornår man er undtaget fra kravet om mundbind, i artiklen her: Krav om mundbind gælder også i folkekirken

Konfirmandundervisning

Fra 21. april 2021 må konfirmandhold på op til 25 personer igen mødes til undervisning indendørs.

Konfirmandundervisningen foregår inden for de retningslinjer, Kirkeministeriet har udarbejdet. Det betyder, at afstands- og arealkravet gælder, når konfirmanderne bliver undervist ved fysisk fremmøde.

Hold øje med information fra din kirke

Retningslinjerne for alle kirker er først og fremmest lavet af Kirkeministeriet i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Biskopperne udsender løbende anbefalinger og vejledninger til retningslinjerne.

Det er dog hver enkelt kirkes lokale ledelse (menighedsrådet), der træffer beslutninger om, hvordan de implementerer regler og anbefalinger. Måske er en mindre kirke nødt til at holde lukket, men lokalerne bliver gjort rent, mens større kirker har åbent.

Det er derfor en god idé at holde øje med, hvad den enkelte kirke fortæller om corona-retningslinjer. Følg med på kirkens hjemmeside, som du kan finde via sogn.dk.