Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kirkens parter gør fælles front mod regeringen i bededagssagen

Repræsentanter for Indre Mission, Tidehverv, Grundtvigsk Forum og Landsforeningen af Menighedsråd henvender sig sammen med Præsteforeningen, Provsteforeningen, stiftsråd og biskopper i et brev til kirkeministeren.

DOKUMENTATION:

Til Kirkeministeren 

Det er med forundring og tristhed, at vi konstaterer, at Regeringen fremsætter forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. 

Siden Grundlovens indførelse i 1849 har der været en forståelse for, at Regering og Folketing har hørt folkekirkens parter, når der blev lovgivet om folkekirkens ydre anliggender og ved kongelig resolution fastsat regler for de indre anliggender. 

Gennemførelsen af ovennævnte lov vil være et markant brud med denne tradition. Vi vil fremover kæmpe for, at folkekirkens tradition for samtale, diskussion og inddragende demokrati ikke lider skade ved dette tillidsbrud, og vi håber og beder til, at der fremover vil være et mod til at fortsætte den danske samfundsmodel, der er kendetegnet ved samtale og inddragelse. 

 

Med venlig hilsen 

Landsforeningen af Menighedsråd v. formand Søren Abildgaard 
Haderslev stiftsråd v. formand Per Søgaard 
Aarhus stiftsråd v. formand Ann Dahy 
Viborg stiftsråd v. formand Carlo Nørby Hald 
Aalborg stiftsråd v. formand Karsten Konradsen 
Ribe stiftsråd v. formand Lars Hansson og næstformand Else Marie Madsen 
Helsingør stiftsråd v. formand Søren Ødum Nielsen 
Fyens stiftsråd v. formand Mikael Krarup 
Roskilde stiftsråd v. formand Bodil Therkelsen 
Københavns stiftsråd v. formand Jens Andersen 
 

Lektor Kirsten Margrethe Andersen, formand for Grundtvigsk Forum 
Generalsekretær Jens Medom Madsen, vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Indre Mission 
Sognepræst Agnete Raahauge, redaktør af Tidehverv 
Sognepræst Pernille Vigsø Bagge, formand for Præsteforeningen 
Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen 
 

Ulla Thorbjørn Hansen, biskop over Roskilde Stift 
Peter Birch, biskop over Helsingør Stift 
Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falsters Stift 
Tine Lindhardt, Biskop over Fyens Stift 
Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop over Aalborg Stift 
Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift 
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift 
Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift, 
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift 
Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift