Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kirker sætter fokus på socialt arbejde

Bevidstheden om, at socialt arbejde er en vigtig kirkelig opgave vokser. 8 af 10 stifter har oprettet stiftsudvalg for diakoni, og de lokale kirker giver sig i stigende grad i kast med det sociale arbejde.

Et af de steder i landet, hvor der er stort fokus på det kirkelige sociale arbejde er Ringkøbing. Her er sognene Rindum og Ringkøbing gået sammen om den lokale menighedspleje. De to sogne har ifølge den frivillige koordinator Meta Christensen stor succes med deres besøgstjeneste:

- 62 ældre eller handicappede får hver uge besøg af en af vores 60 frivillige besøgsvenner. Der findes mange, som er enlige og ensomme, så der er en stigende efterspørgsel. Vi oplever, at både den, der kommer på besøg, og besøgsvennen har noget ud af ordningen, som ofte udvikler sig til et venskab.

Ud over besøgstjenesten arrangerer menighedsplejen i Ringkøbing og Rindum blandt andet også ”møder på tværs”, som tilbyder fællesskab til nydanskere, og en aflastningstjeneste for pårørende, som har syge eller demente i hjemmet.

Stigende behov for hjælp

Ikke bare i Ringkøbing er det sociale arbejde i centrum. Kirker over hele landet tilbyder blandt andet besøgstjeneste, suppekøkken, lektiehjælp og praktisk hjælp. Den stigende interesse for socialt arbejde i landets menigheder skyldes blandt andet, at flere har behov for hjælp, vurderer stiftspræst for diakoni i Ribe Stift, Ian Ørtenblad:

- Der bliver flere og flere i Danmark, som har brug for hjælp, for velfærdssamfundet er ikke længere så finmasket, som det har været. Man bliver i kirkerne derfor med rette optaget af at gøre noget, siger Ian Ørtenblad.

Ribe Stift foretog for et par år siden en undersøgelse, som viste, at der allerede foregår meget socialt arbejde i kirkerne, og at man har et ønske om at kunne yde endnu mere, fortæller Ian Ørtenblad.

- Folk forbinder generelt det at være kirke med at hjælpe dem, der har det svært.

Socialt arbejde er en del af kirken

På stiftsplan arbejder man ifølge Ian Ørtenblad på at gøre det sociale arbejde til en større del af kirken:

- I dag har de fleste stifter oprettet stiftsudvalg for diakoni og nogle har også en stiftspræst inden for området. Det sker på baggrund af en betænkning fra 2001, hvor et diakoniudvalg nedsat af landets biskopper og landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer skærpede fokus på kirkens sociale arbejde.

På det seneste er der også sket en tilnærmelse mellem folkekirkerne og de diakonale organisationer. For eksempel opfordrer Kirkens Korshær lige nu menighedsrådene til at støtte deres arbejde gennem kirkesamarbejde eller fadderskab.

Fakta

  • 8 ud af 10 stifter har et udvalg for diakoni
  • Der går 16 kr. pr. medlem af folkekirken til socialt arbejde, som derudover også bliver finansieret af kirkernes indsamlinger.
  • Værdien af den indsats, som de mange tusind frivillige i folkekirken yder, kan ikke gøres op i kroner og ører.
  • Læs mere om, hvordan folkekirken fordeler sine udgifter.

Af Sophie Lønne Hundebøll