Nyheder
Nyheder

Kortere gudstjenester med mere afstand

Biskopper udsender vejledning med skærpede retningslinjer for folkekirken. Gudstjenester bør højst vare 30 minutter, og det anbefales nu at holde to meters afstand.

Præst og organist forbereder digital gudstjeneste fra Sankt Jakobs Kirke, Østerbro. Arkivfoto.

Ellen Aagaard Petersen

Opdatering 13. januar: De skærpede retningslinjer gælder foreløbig til 7.2.2021

Opdatering 8.1.: Kirkeministeriet har 7.1. meddelt, at arealkrav fra 8.1. er 7,5 kvadratmeter pr. person. 

Anbefalingen til kirkerne lyder nu på helt at undgå fællessang ved gudstjenester, der fra fredag ikke bør vare mere end en halv time. I stedet kan koret eller kirkesangeren synge for menigheden, eller kirkemusikerne kan spille instrumental musik. Det samme gælder kirkelige handlinger som begravelser og bisættelser.

Det skriver biskopperne i en vejledning, der gælder fra fredag den 8. januar, til alle præster, menighedsråd og medarbejdere. Her anbefaler de også at aflyse alle aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger. De indskærper samtidig, at forsamlingsforbuddet på fem personer gælder, hvis aktiviteter som koncerter eller studiekredse bliver gennemført.

Sundhedsmyndighederne har ændret anbefalingen om afstand fra en til to meter, og kravet til hvor mange personer, der samlet set må være i kirkerummet i forhold til dets størrelse, bliver skærpet. Siden nedlukningen i foråret har kravet været højst en person pr. fire kvadratmeter. Det forventes, at Kirkeministeriet meddeler den præcise udmøntning af nye arealkrav senest torsdag.

Kirken kan holdes åben

Myndighederne vurderer, at kirkerne kan holdes åbne for mennesker, der ønsker at besøge kirkerummet for eksempel for at bede en bøn eller sidde i stilhed. Her gælder det generelle forsamlingsforbud, og der må højest være fem personer i kirkerummet foruden personale.

Biskoppernes vejledning er fastlagt i forlængelse af regeringen og sundhedsmyndighedernes seneste restriktioner og et møde i sektorpartnerskabet for folkekirken, øvrige trossamfund og myndighederne. Vejledningen tager højde for, at samfundet er rykket op i det højeste risikoniveau på grund af den engelske virusmutant. Samtidig er det regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken fortsat kan være åben og holde korte gudstjenester og kirkelige handlinger, men altså under skærpede krav.

- Folkekirken skal tilpasse sig situationens alvor og fungere på et niveau, der minimerer smitte-risikoen, mens vi fortsat sikrer at være nærværende som kirke og udfylde vores vigtige funktion i samfundet under krisen, skriver folkekirkens biskopper i vejledningen til kirkerne.

Myndighedernes seneste restriktioner for folkekirken og øvrige trossamfund blev udmeldt den 23. december og gjaldt midlertidigt for julens gudstjenester. Fra 4. januar trådte retningslinjerne udmeldt den 21. december igen i kraft. De nye retningslinjer træder i kraft fredag den 8. januar 2021.

Fakta

Biskoppernes vejledning til kirkerne

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger herunder også begravelser og bisættelser bør højst vare 30 minutter. De skal gennemføres med overholdelse af de gældende retningslinjer om areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og mundbind.
 • Arealkravet vil også blive skærpet. Vi afventer pt. den konkrete udmøntning fra Kirkeministeriet, der forventes at komme 7. januar.
 • Sundhedsmyndigheders afstandsanbefaling bliver ændret fra 1 til 2 meter.
 • Det anbefales at undlade fællessang ved kun at lade kirkens kor eller kirkesanger synge for menigheden. Alternativet kan også være instrumentalmusik, afspilning af musik/salmesang, eller at menigheden nynner med lukket mund. Det er fortsat muligt at synge ved udendørs handlinger efter de retningslinjer, der gælder her, fx til begravelser.
 • Det bør overvejes, om nadver skal gennemføres i gudstjenesten.
 • Muligheden for 500 siddende deltagere til et arrangement er fjernet, og dermed også muligheden for udendørs gudstjenester.
 • Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, fortsat kan løse disse opgaver.
 • Der opfordres fortsat kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe og ældreaktiviteter mv.
 • Hvis der gennemføres aktiviteter i sognegården eller andre af kirkens lokaler, gælder forsamlingsforbuddet på max. 5 personer.
 •  Menighedsrådsmøder er undtaget forsamlingsforbuddet, men skal foregå under hensyntagen til areal- og afstandskrav.
 • Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt.