Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Liturgiarbejdet i 2020'erne skal tryktestes

Biskopperne indbyder alle interesserede til at deltage digitalt på liturgikonference den 13. november, hvor biskoppernes forslag til det videre forløb med gudstjenesten skal drøftes og tryktestes. 

Alle interesserede kan deltage digitalt, når biskopperne den 13. november holder konference om gudstjenestens liturgi.

Ellen Aagaard Petersen

Efter to år med møder, samtaler og debat om gudstjenestens form, liturgien og det eventuelle behov for ændringer, så forbereder biskopperne sig nu på at skulle træffe beslutning om konkrete forslag til det videre forløb. 

Beslutningen træffes på bispemødet i januar 2022, når en række forskellige scenarier er blevet drøftet grundigt på liturgikonferencen den 13. november i Fredericia. Konferencen var oprindeligt tænkt som en fysisk konference, men der har vist sig interesse for at man kan deltage digitalt, så det bliver der nu mulighed for. Derfor kan alle interesserede tilmelde sig til at deltage digitalt i drøftelserne.

Alle tilmeldte får biskoppernes oplæg tilsendt en lille uge før konferencen.

Tilmeld dig til liturgikonferencen her (Frist d. 21.10.21)

- De sidste to år har åbnet for en levende samtale om gudstjenestens betydning. Den samtale er vigtigt, siger biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard. 

Rapport over bidrag offentliggøres

For at lade alle, som har ønsket det, komme til orde, åbnede biskopperne i 2019 en digital postkasse, som mere end 350 grupper/enkeltpersoner har sendt deres bidrag til. Bidragene er nu blevet systematiseret i en rapport, som giver et overblik over de forskellige holdninger til gudstjenesten og eventuelle ønsker om ændringer, der spejles i bidragene til postkassen.

Læs rapporten om liturgipostkassen her

Liturgidebatten har også affødt mange debatindlæg, udgivelser og faglige artikler, og det sammen med hele debatten spiller med i de scenarier biskopperne vil lægge frem til drøftelse på konferencen.

- Det har været afgørende i hele processen at inddrage så mange som muligt. Gudstjenesten tilhører os alle. Derfor skal vi som folkekirke holde os for øje, at gudstjenesten også er for alle dem, der kun kommer lejlighedsvis i kirken og ikke har engageret sig i liturgidebatten, siger biskop over Haderselv Stift, Marianne Christiansen.

Beslutning i januar 2022

Efter konferencen den 13. november vil biskopperne arbejde videre med forslagene og på bispemødet til januar endeligt beslutte, hvilke tiltag, der skal sættes i gang.

Til den tid har den indledende fase, som begyndte da biskopperne nedsatte tre fagudvalg, strakt sig over godt fem år. 

LÆS MERE: Følg liturgiarbejdet

Biskop over Fyens Stift, Tine Lindhardt, siger om processen: - Ja, det er lang tid, alene til indledende drøftelser. Det synes jeg også, men så husker jeg mig selv på, at gudstjenesten er en 2000 år lang tradition. Den justeres kun nogle få gange hvert århundrede, for gudstjeneste, dåb og nadver er noget grundlæggende i vores liv og tro, - noget man kan finde hvile i og som gives videre fra generation til generation. Selv små ændringer kan have stor betydning og skal derfor gennemtænkes nøje. Det er grunden til at vi har valgt at holde samtalen åben og at tage os god tid. Også til den indledende fase.

LITURGIKONFERENCEN

13. november kl. 10 - 15 Messe C, Vestre Ringvej 101, Fredericia
På programmet:

• Fremlæggelse af de konkrete forslag, ved biskop Tine Lindhardt, biskop Elof Westergaard og biskop Marianne Christiansen, og mulighed for spørgsmål og kommentarer

• Gruppedrøftelser om hvilke styrker, faldgruber og mangler deltagerne ser i forslagene

• Åben mikrofon i plenum for kommentarer og reaktioner

• Opsamling af dagen og kort oversigt over det videre forløb ved Tine Lindhardt, Elof Westergaard og Marianne Christiansen