Nyheder
Nyheder

Lovforslag vækker bekymring

Et nyt lovforslag rettet mod religiøse forkyndere modtages med kritik og betænkelige miner i folkekirken. Der gøres forskel på ytringsfriheden for forkyndere og f.eks. politiske ledere.

"Der er her tale om en forskelsbehandling mellem f.eks. politiske røster og religiøse forkyndere", hedder det blandt andet i høringssvaret fra Danske Kirkers Råd, som biskop Henrik Stubkjær er formand for.

Jesper Svendsen

I maj måned blev regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti efter to måneders forhandlinger enige om at stramme kravene til religiøse forkyndere i Danmark.

Lovforslaget, der bærer den lidt kryptiske titel ”Lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring)” fremsættes i Folketinget senere på året.

Forslaget har været i høring i de to sommerferiemåneder juli og august hos et stort antal kirkelige organisationer og trossamfund, og af de mange høringssvar fra forskellige grene af folkekirkens organisation fremgår det, at lovforslaget på en række områder vækker bekymring.

Negativ forskelsbehandling og mistænkeliggørelse

Det er blandt andet den særstatus, som religiøse forkyndere tildeles i lovforslaget, der giver anledning til bemærkninger:

- Ved at begrænse lovforslaget til såkaldt ’religiøse forkyndere’, er det min opfattelse, at alle religioner i Danmark, herunder kristendommen, uberettiget bliver mistænkeliggjort, lyder det fra biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen. 

Samme kritik lyder fra Danske Kirkers Råd, der desuden påpeger at lovforslaget rummer uklarheder. 

- Lovudkastet forskelsbehandler religiøse forkyndere negativt i forhold til andre autoriteter, og det rummer desuden en række uklarheder i både begreber og eksempler på situationer, hvor loven vil kunne bruges, skriver Danske Kirkers Råd i sit høringssvar. 

Indskrænkning af ytringsfriheden 

Biskop Marianne Christiansen fra Haderslev Stift frygter, at den nye lov trods gode intentioner vil komme til at virke stik imod hensigten og føre til at religiøse samfund isoleres:

- Uanset hvor mange gode viljer, der måtte ligge i forslaget, fører det til religionsfrygt og undertrykkelse af ytringer, som det var bedre at få frem i den åbne samtale og modsigelse. Det fører til en vilkårlig indskrænkning af ytringsfriheden, som ingen er tjent med. Jeg frygter, at det vil virke stik imod sin hensigt og bidrage til isolering af religiøse samfund og dannelse af parallelsamfund, skriver Haderslevs biskop. 

Den nye lov, der har været i høring hos flere end 200 organisationer, er en del af en lovpakke, der blandt andet betyder en skærpelse af folkeoplysningsloven og tilsynet med landets friskoler.