Nyheder
Nyheder

Nu er 106 sogne med i Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte, der hjælper pressede familier, har nu spredt sig fra Aalborg Stift til Aarhus, og flere stifter er på vej.

Center for Folkekirkens Familiestøtte hjælper pressede børnefamilier. Metoden er hjælp til selvhjælp.

Marianne Luna Røndal

Har du børn, kender du det sikkert: Travlheden, dagene hvor alting løber løbsk i hverdagens hamsterhjul. For nogle børnefamilier er det svært at bevare overblikket og overskuddet til at tage vare på børnenes trivsel. Men det er ikke altid, kommunen kan træde til med hjælp og støtte.

Derfor startede Center for Folkekirkens Familiestøtte for halvandet år siden i Aalborg Stift. Nu har tilbuddet spredt sig til Aarhus Stift og flere stifter er på vej.

LÆS MERE: Folkekirkens Familiestøtte hjælper flere familier

Matche frivillige og familier

Aalborg Stift tilbyder nu familiestøtte i 90 sogne. I april kom tilbuddet til Aarhus, da Aarhus Vestre Provsti ansatte Lise Møller Nissen som koordinator. Hun skal koordinere familiestøtten i 16 sogne.

- Min opgave er at matche familier og frivillige. Når en familie, har brug for hjælp, tager de eller for eksempel en lærer kontakt til mig. Min første opgave er derfra at besøge familien og høre, hvad de har brug for støtte til, siger Lise Møller Nissen.

Hun sparrer løbende med de frivillige for at klæde dem godt på.

- Som frivillig skal man være god til at lytte og selv have overskud. Men de frivillige er på ingen måde behandlere. Nogle er måske efterlønnere, nogle er stadig i arbejde, men der er ikke krav om, at de har en social- eller pædagogisk uddannelse, siger Lise Møller Nissen.

Hjælp til selvhjælp

Hvad de frivillige hjælper familierne med afhænger af, hvad der er brug for. 

- Hjælpen er hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at den frivillige ikke gør noget for forældrene, men sammen med forældrene. Forældrene kan tale med den frivillige om hverdagens udfordringer og få hjælp til at sætte fokus på de ting, der er svære i hverdagen, siger Lise Møller Nissen.

Det kan handle om at få struktur på hverdagen, om konflikter mellem søskende eller opdragelse. For eksempel støtte i at lægge en plan for at hjælpe børnene med lektier eller sparring, hvis man føler sig usikker som forælder.

- Den frivillige skal ikke ud og revolutionere familien og lave om på deres opdragelse. Men vi kan støtte forældrene i, hvilke værdier de synes er vigtige, at deres børn tilegner sig, og vi kan tale med familierne om, hvorvidt det, de gør, støtter op om værdierne, siger Lise Møller Nissen.

Tilbud for alle, der har brug for det

Målet med Folkekirkens Familiestøtte er at støtte op om familier, der har brug for det.

- Vi kigger på, om det kan hjælpe børnene, for det er børnene, der er i fokus for os. Det kan være moren, vi hjælper, hvis hun for eksempel har brug for hjælp til en mere struktureret hverdag. Men det hjælper også børnene, for det giver mere ro i deres hverdag, siger Lise Møller Nissen.

Tilbuddet er for alle uanset religiøst baggrund. For nogen kan det måske synes mærkeligt, hvorfor folkekirken står bag. Det har Lise Møller Nissen et svar på:

- Folkekirken har tradition for at yde diakoni og for at hjælpe næsten. Samtidig er folkekirken decentralt organiseret og vil fællesskabet uden at skele til folks baggrund.

Bliv frivillig i Folkekirkens Familiestøtte

Vil du gerne være frivillig i Folkekirkens Familiestøtte, skal du rette henvendelse til en projektkoordinator og derefter skal du på et introduktionskursus, som forløber over to hverdagsaftener. 

Læs mere om hvordan du bliver frivillig.


Bor du i Aalborg Stift kan du kontakte Leif Sondrup, leder af Folkekirkens Familiestøtte. Tlf.: 3033 3201 Mail: leso@km.dk

Bor du i Aarhus Vestre Provsti, kan du kontakte koordinator Lise Møller Nissen. Tlf.: 3036 8696. Mail: limn@km.dk

Folkekirkens Familiestøtte

  • Målgruppen er børnefamilier med børn i alderen 0-17 år.
  • De frivilliges støtte til de enkelte familier afhænger af det individuelle behov. Det kan for eksempel være hjælp til struktur på familiens hverdag, lektielæsning, morgen/aften rutiner, fritidsaktiviteter, konflikthåndtering i hjemmet, styring af familiens økonomi, bedre dialog mellem voksne og børn i familien, aktiviteter for børnene i og uden for hjemmet eller opgaver af mere praktisk karakter.
  • Da satspuljemidlerne blev uddelt i 2015, fik Folkekirkens Familiestøtte tildelt 3,6 millioner kroner over fire år. Det er det første folkekirke-projekt, der er kommet med i aftalen.
  • I 2019 vil pilotprojektet blive afsluttet med en landsdækkende kampagne, der vil informere om erfaringerne fra projektet.
  • Du kan læse mere om projektet samt undersøgelserne, det tager udgangspunkt i, på hjemmesiden for Center for Folkekirkens Familiestøtte.