Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny bibeloversættelse på nudansk

Udgivelsen af 'Bibelen 2020', en oversættelse på nutidigt sprog, bliver markeret i marts med gudstjenester og aktiviteter.

Det er hensigten med den nye bibeloversættelse, at den skal gengive meningen i de bibelske grundtekster på et alment forståeligt nudansk.

Inge Haandsbæk Vestergaard, Lolland-Falsters Stift

For første gang i 28 år kommer der nu en ny oversættelse af hele Bibelen. Bibelselskabet udgiver den 20. marts 'Bibelen 2020' – en ny samlet oversættelse af Det Nye og Det Gamle Testamente i et mundret og nutidigt sprog.

Udgivelsen af den nye bibel vil blive markeret officielt ved gudstjenester i alle landets domkirker søndag den 22. marts. Her vil dagens tekstlæsninger være fra 'Bibelen 2020'. 

'Bibelen 2020' er Bibelselskabets nye oversættelse af Bibelen i et nutidigt sprog. Den nye bibel er oversat af eksperter i græsk og hebraisk, og bearbejdet af forfattere og sprogfolk.

Kom med til seminar om den nye bibel

Hvad vindes, og hvad går tabt, når man oversætter Bibelen til nudansk? Et seminar den 24. april 2020 på Københavns Universitet vil belyse og drøfte en række problemstillinger, som er knyttet til Bibelens oversættelse, således at de fagpersoner, der på forskellig vis har berøring med Bibelen og dens oversættelser, kan finde deres 'svar til tiden'.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Læs mere her.

Skal stå sin prøve hos danskerne

Bibelselskabet har undervejs i arbejdet med oversættelserne inddraget 500 frivillige tekstlæsere fra hele landet og i alle aldre. Det er hensigten med den nye bibeloversættelse, at den skal gengive meningen i de bibelske grundtekster på et alment forståeligt nudansk - og nu skal den så stå sin prøve hos danskerne, forklarer generalsekretær i Bibelselskabet, Birgitte Stoklund Larsen:

- Jeg ser meget frem til udgivelsen. Når jeg har været ude og holde foredrag rundt omkring om den nye bibeloversættelse, kan jeg mærke, at det er noget, folk går op i: Hvordan lyder godt bibelsprog i dag? Det er jo udtryk for, at folk opfatter Bibelen som deres egen bog – og det forpligter, når man oversætter.

Hun glæder sig til tilbagemeldingerne, fortæller hun, og forudser både positive og kritiske røster:

- "Den gamle" bibeloversættelse bliver altid meget populær, når der kommer en ny. Men forhåbentlig vil folk gå til teksten med nysgerrighed og åbenhed og opleve, at der er et flow og en forståelighed i den nye oversættelse.

For at understøtte læsningen af Bibelen har Bibelselskabet i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udviklet et digitalt univers under overskriften 'Udforsk Bibelen i fællesskab'. Her kan man finde studiemateriale udformet af præster og teologer, og man kan booke foredrag med flere af kræfterne bag 'Bibelen 2020'. 

Læs mere på: www.bibelselskabet.dk/udforsk2020

Oversættelsesmøde i København. Foto: Bibelselskabet.