Nyheder
Nyheder

Ny idébank: Sådan styrker folkekirken lokalt fællesskab

200 folkekirkelige ildsjæle deltog lørdag i en konference, hvor en ny idébank med forslag til, hvordan landkirkerne kan styrke det lokale fællesskab, skulle opbygges. Se ideerne her.

Deltagerne på konferencen blev opfordret til at smide deres bedste ideer i idékassen. De mange indkomne forslag og ideer til styrkelsen af kirken på landet vil senere blive gjort tilgængelige i en ny idébank. Foto: Viborg Stift

Astrid Højbjerg

200 menighedsrådsmedlemmer, præster, eksperter og ansatte i kirken var med, da konferencen ’Kirken på Landet’ blev afholdt i Viborg Stift i lørdags.  

Formålet med konferencen var at stille skarpt på særlige udfordringer og styrker ved at være kirke på landet, men i høj grad også at udveksle ideer til, hvordan kirkerne på landet kan blive en endnu stærkere medspiller i det lokale fællesskab. 

Derfor gik en stor del af dagen med at give deltagerne mulighed for at blande sig med hinanden og udveksle konkrete ideer. Ideer, som efter konferencen samles i en idébank til glæde for folkekirkens mange landsogne.

Forskere og eksperter holdt oplæg  

Konferencen blev indledt med oplæg fra forskere og eksperter fra begge sider af kirkemurene, inden deltagerne blev sluppet løs i en række samtaleværksteder.

Som arkitekt med speciale i kirkebygninger inspirerede Anna Mette Exner deltagerne til at tale om at bruge kirkebygningerne på andre måder og dermed finde nye muligheder for samarbejde i lokalsamfundet.

Ebbe Larsen, der er forstander på Møltrup Optagelseshjem, talte med afsæt i sine mange års erfaring med socialt arbejde om, hvordan landkirkerne kan sætte gang i endnu mere socialt arbejde i sognet.

Fokus på at hjælpe lokalt

Og netop ideer til det sociale arbejde i sognet fyldte godt i idékassen efter konferencen.

En af de indkomne ideer er at etablere et samarbejde med den lokale skole, hvor kirken kan række en hånd ud til udsatte børn og deres forældre og dermed være en ressource for familier, der har brug for støtte.

Stress er et stort problem i hverdagen for et stigende antal danskere, og den udvikling gav en af deltagerne ideen til at sætte fokus på sygdommen i lokalsamfundet og klæde kirken på til at hjælpe borgere ramt af stress.  

Fælleshus for kirke- og foreningsliv

Også ideer til at skabe samarbejde på tværs i lokalsamfundet var stærkt repræsenteret i idékassen. 

Et forslag går på at arrangere koncerter i kirken til fordel for nye tiltag i byen som eksempelvis en ny sportshal. 

Et andet sogn har erfaringer med at udstille malerier i kirkerummet i samarbejde med den lokale kunstforening.

I et af de deltagende sogne står man overfor en skolelukning, og derfor kommer byens menighedsråd, foreningsliv og borgere til at mangle et mødested.

Det har skabt ideen om at etablere et fælleshus, som kan bruges af hele byens kirke- og foreningsliv. Det vil styrke kirkelivet at bo sammen med det øvrige kulturliv i byen, mener folkene bag ideen. 

Du kan læse mere om konferencen og arbejdet med 'Kirken på landet' på Viborg Stifts hjemmeside.

Her vil idébanken på et senere tidspunkt blive offentliggjort.

Se også Viborg Stifts billedgalleri fra dagen.