Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny uddannelse skal ruste præster til at støtte mennesker i sorg 

Nyeste sorgforskning møder teologiske traditioner i en ny specialuddannelse for præster. Målet er at styrke det særlige folkekirkelige arbejde med sorg. 

Flere tager imod præstens indbydelse til sorggrupper. Derfor er uddannelsen i sorggruppeledelse et vigtigt tilbud til præster.

Charlotte Kongsgaard Nielsen

Sorg er den naturlige reaktion, vi oplever, når vi mister noget betydningsfuldt. En pinefuld, men uundgåelig del af livet, og fra 2022 bliver forlænget sorglidelse også en officiel diagnose i Danmark.

I takt med at der i disse år er kommet større fokus på sorg og sorgkultur i vores samfund, stilles der nye krav til dem, der til daglig beskæftiger sig med sorg. Heriblandt præsterne i folkekirken, der har en lang tradition for at møde mennesker, der har mistet.

Derfor bliver det i 2022 muligt for præster at tage en ny specialuddannelse i sorg og sorggruppeledelse. Uddannelsen bliver udbudt i samarbejde mellem Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Det Nationale Sorgcenter, og målet er at ruste præsterne til at styrke det særlige folkekirkelige arbejde med sorg.

LÆS MERE: Find en sorggruppe i nærheden af dig

Sorg på skemaet

En af underviserne på uddannelsen er præst Maria Baastrup Jørgensen, der har sorgarbejdet helt tæt inde på livet. Hun arbejder til daglig som hospitalspræst på Rigshospitalet, og hun ser frem til sammen med præsterne at reflektere over, hvordan teologien kan spille sammen med andre fag.

- På teologistudiet har man ikke sorg på skemaet, og den her nye specialuddannelse vil bidrage med en teologisk gennemtænkning af begrebet sorg. Mange præster er inspireret af sorgpsykologien, men der er også nogle steder, hvor teologien bryder med nogle af de rammer, psykologien lægger ned over sorgen. Hvilken tradition står vi i som præster, når vi møder mennesker i sorg? Hvilke andre fag spiller ind, og hvordan kan vi bedst muligt spille sammen med disse fag? Det er sådanne spørgsmål, vi skal arbejde med, siger Maria Baastrup Jørgensen.

Netop samspillet mellem den nyeste forskningsbaserede viden fra Det Nationale Sorgcenter og de teologiske traditioner og perspektiver bliver spændende, siger Ulla Morre Bidstrup, der er uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Et bolværk mod ensomhed

- Det er en gave at kunne arbejde tværfagligt med sorg i mødet mellem den pastorale og den primært psykologiske tilgang på en kvalificeret måde, siger Ulla Morre Bidstrup og understreger, at det ikke handler om at modarbejde den traditionelle teologiske tilgang.

- Hensigten er ikke, at de deltagende præster skal opgive deres egen faglighed og teologiske tilgang til området, men lade sig oplyse yderligere af de psykologiske, sociologiske og empiriske tilgange, som Sorgcenteret bl.a. vil tilføre. Der vil selvfølgelig også ligge faglige diskussioner indbygget i tværfagligheden. F.eks. har den teologiske tilgang typisk haft et skarpt øje for faren for mekanistiske tilgange til sorg - og måske også for tanken om sorg som diagnose eller fokus på ”helbredelse” for sorg, siger hun.

De seneste år er der kommet større fokus på sorg både inden for fag som psykologi, filosofi, sociologi og medicin, men også i samfundet generelt. Den nye åbenhed medfører ifølge Ulla Morre Bidstrup, at mange sørgende gerne tager imod præstens indbydelse til en sorggruppe, og derfor er uddannelsen i sorggruppeledelse et vigtigt tilbud til præster.

- Sorg er et livsvilkår, og heldigvis tales der efterhånden mere åbent om den. Det betyder, at flere mennesker tør dele deres sorg med andre, og for mange kan det være en stor trøst og et bolværk mod den ensomhed, som sorg ofte udgør. Sorggrupperne er typisk for efterladte efter dødsfald, men kan også være for skilsmisseramte eller specifikt for børn og unge. Det er opgaver, der kan kræve en særlig faglighed, siger hun.

LÆS MERE: Ny klimasorggruppe i kirken skal give plads til magtesløsheden

Gudsbilledet er et vigtigt tema

En faglighed, som man hos Det Nationale Sorgcenter er glad for at kunne være med til at styrke.

- Vi er rigtig glade for, at vi får mulighed for at bidrage med vores viden og erfaringer inden for sorgområdet. På den måde kan vi være med til at styrke præsternes sorgforståelse, så de er endnu bedre rustede til at møde og hjælpe mennesker i sorg, siger direktør for Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt.

For hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen er der også et ønske om, at uddannelsen skal gøre præsterne mere tydelige i deres egen faglighed og bruge den som en styrke.

- Når jeg taler med sørgende, er gudsbilledet et meget vigtigt tema. Hos mennesker, der ikke tidligere har været optagede af det, dukker der efterlivsforestillinger og gudsbegreber og kirkeligt tankegods op, når de rammes af sorg og afmagt. Og det er et tema, der ikke er tydelig – hvis overhovedet eksisterende – i psykologien, siger hun.

LÆS MERE: Ti gode råd til at støtte et menneske i sorg