Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nyt initiativ: 10 præster skal bygge bro til soldater, veteraner og pårørende

Op til flagdagen for Danmarks udsendte får 10 præster i Forsvaret ny titler. De skal spille en nøglerolle i folkekirkens møde med soldater, veteraner og deres pårørende. Bag initiativet står det nye projekt 'Folkekirke og Forsvar'. 

Ole Bach Piekut er en af de 10 nyudnævnte stiftsværnspræster, der skal styrke folkekirkens møde med soldater, veteraner og pårørende.

Charlotte Kongsgaard Nielsen

- Vi har stået i støvet sammen. Vi har erfaret den samme virkelighed. En virkelighed, der er så svær at forklare, når man kommer hjem igen, fordi krigen er så voldsom, at det er umuligt at gengive. Det, at vi har været der sammen, skaber en helt unik tillidsrelation.

Ole Bach Piekut er sognepræst. Og så er han erfaren værnspræst og feltpræst, der har været udsendt til krigszoner med danske soldater. Nu får han endnu en titel, idet han er en af landets 10 nyudnævnte stiftsværnspræster.

Stiftsværnspræsterne er en del af det nye projekt 'Folkekirke og Forsvar', der skal styrke folkekirkens møde med soldater, veteraner og pårørende. Og her skal de 10 præster spille en særlig rolle. 

De skal kommunikere, netværke, tage initiativer til nye aktiviteter og etablere samarbejde med de kommunale veterankoordinatorer. Og så skal de bygge bro og kan f.eks. kontaktes, hvis en veteran har behov for et netværk, en samtale, eller hvis en kirke gerne vil høre mere om, hvordan man kan understøtte mødet med soldater, veteraner og pårørende. Der er mange ideer på tegnebrættet - f.eks. flere pilgrimsvandringer, samtalegrupper, nye sjælesorgstilbud og samarbejde med Sjælesorg på nettet.

Tilbage til den virkelighed, man forlod

Med krigen i Ukraine er kirkens opgave i at favne soldater, veteraner og pårørende kun blevet mere virkelig, og Ole Bach Piekut glæder sig til at komme i gang med arbejdet. En indsats, som han forudser vil være til stor gavn for folkekirken og veteranerne.

- Veteraner er ofte tilbageholdende med at søge hjælp. De føler sig ikke forstået, de har svært ved at dele, og de bliver tit tabt undervejs. Der er rigtig mange, der ikke har noget netværk eller noget sted at gå hen, og det kan vi hjælpe med, siger han. 

- Mange af dem har vanskeligheder ved i at indgå i sociale relationer og parforhold. De har en følelse af at være fremmedgjort og ikke længere have en rolle at udfylde. Vi har oplevet deres virkelighed i krigen og han hjælpe med at få dem integreret igen i den virkelighed, de forlod derhjemme.

Fakta

Om Folkekirke og Forsvar

Formålet med Folkekirke og Forsvar er at styrke folkekirkens møde med soldater, veteraner og pårørende. Det skal ske igennem samskabelse med en lang række aktører i og uden for folkekirken. Omprioriteringspuljen søges i maj 2023 om en 3-årig bevilling til et pilotprojekt. Samfinansiering med eksterne fonde afsøges.

 

Kommunikation, samarbejde og sjælesorg er nøgleord for Folkekirke og Forsvar.

Folkekirke og Forsvar har været i gang i godt tre måneder og er i første udviklingsfase frem til nytår. Projektet skal skabe et tættere samarbejde mellem private og offentlige aktører igennem bl.a. kommunikation og sjælesorg. Det handler dels om større anerkendelse af soldaters indsats som f.eks ved flagdagen, dels om støtte og relationsopbygning til psykisk sårede krigsveteraner og deres pårørende.

Projektleder Synne Garff har brugt en del tid på at lytte til soldater og præster. Hun har været på øvelse og kurser rundt omkring i landet med præster fra Hæren, Hjemmeværnet, Søværnet og Flyvevåbnet. Hun har fået en skærpet forståelse for, hvor central en rolle præsterne i forsvaret spiller for mange soldater.

Forstår soldaterne som få 

- De er vigtige både før, under og efter en mission. Disse præster har et helt særligt kald, hvor de får en unik indsigt i soldaternes verden, fordi de er med på mission. De har tavshedspligt og lægger øre til både store og små kriser. Præsterne føler et meget stort ansvar over for de soldater, der har sat livet på spil for vores sikkerhed. Undertiden har de veteraner boende i præstegården. De forstår soldaterne som meget få, både de robuste og de skrøbelige, af enhver rang. Det er bl.a. baggrunden for, at de tre værnsprovster har udpeget 10 garvede og dygtige præster i forsvaret til stiftsværnspræster, siger Synne Garff.

Hun møder stor velvilje og forståelse for projektets nødvendighed både i folkekirken, forsvaret, på Veterancentret og hos mange andre aktører.

- De biskopper, som jeg har talt med, er meget positive over for Folkekirke og Forsvar. Jeg glæder mig til i løbet af efteråret at høre, hvordan de øvrige biskopper kan se Folkekirke og Forsvar udfoldet i deres respektive stifter. For arbejdet skal foregå der, hvor soldater, veteraner og pårørende bor. Og de bor jo i hele landet.

Find en stiftsværnspræst nær dig

Kender du en soldat, en veteran eller pårørende, som har behov for et netværk eller en samtale? Så kontakt stiftsværnspræsten. Stiftsværnspræsten koordinerer, informerer og tager initiativer lokalt. 

Københavns Stift: Stine Munch / STM@km.dk / 24 43 48 27
Helsingør Stift: Camilla Munch / CAMU@km.dk / 29 61 43 20
Roskilde Stift: Ole Bach Piekut / OBP@km.dk / 40 11 14 72
Lolland-Falster Stift: Janne Meibom / JAME@km.dk / 51 21 33 27
Fyens Stift: Lasse R. Lauesen / LRL@km.dk / 23 23 84 41
Aalborg Stift: Henrik B. Rasmussen / HBR@km.dk / 23 39 10 47
Århus Stift: Peter Uth PLU@km.dk / 21351112
Viborg Stift: Carl-Gustav Christensen / CGC@km.dk / 8666 1024
Ribe Stift: Heinrich W. Pedersen / HWPE@km.dk / 75 88 30 12
Haderslev Stift: Kristoffer Bruun Simonsen / KRBS@km.dk / 26 50 79 41