Nyheder
Nyheder

Nyt udvalg skal gøre det mere attraktivt at være præst

Selv om rekordmange studerende netop er startet på teologistudiet, løser det ikke præstemanglen. 
- Hvis ikke de vil være teologer i folkekirken, er vi lige vidt, siger Præsteforeningens formand, som vil arbejde for at give præsterne højere løn og tidssvarende tjenesteboliger i nyt udvalgsarbejde.

Attraktive og tidssvarende tjenesteboliger er også en forudsætning for, at der kan rekrutteres præster til hele landet, mener Præsteforeningen blandt andet. 

Astrid Højbjerg

Hele 216 nye studerende er netop startet på teologistudiet på universiteterne i Aarhus og København. I forhold til i 2015 er det en stigning i antallet af optagne på næsten 11 procent.

Men selv om det i sig selv er positivt, løser fremgangen ikke alene den præstemangel, som en undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter fastslår, vil ramme landet inden for de næste ti år. Der skal mere til, lyder det fra Præsteforeningens formand, Per Bucholdt Andreasen.

- Det voksende antal studerende vil bidrage til at løse problemet med præstemangel, hvis de vel at mærke gennemfører studiet og vælger at blive præst i folkekirken. Men hvis de ikke vil være teologer i folkekirken, er vi lige vidt. Derfor skal vi arbejde fokuseret på at gøre det attraktivt at være præst, lyder det fra formanden.

SE OGSÅ: Flere unge skal overveje at blive præst

Ti bud skal modvirke præstemangel

Sammen med repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkeministeriet, landets biskopper, Provsteforeningen og Præsteforeningen netop har Per Bucholdt Andreasen netop taget hul på et nyt udvalgsarbejde, som skal komme præstemanglen til livs.

Udvalget er nedsat af Kirkeministeriet og har ingen udløbsdato. Arbejdet fortsætter så længe præstemanglen er et problem. 

Allerede sidste sommer erklærede Præsteforeningen krig mod præstemanglen og udkom med 10 konkrete bud, som kan være med til at øge interessen for arbejdet som præst i folkekirken. De 10 bud tager Per Bucholdt Andreasen nu med sig ind i det nye udvalgsarbejde.

SE OGSÅ: Sådan bliver du præst

Højere løn og tidssvarende tjenesteboliger

Præsteforeningens ti bud

 

•  Højere løn

 

•  Øget fokus på arbejdsmiljø 


•  Øget fokus på samarbejde med menighedsråd


• Fleksibel pligtig afgangsalder 


•  Attraktivt at blive i embedet efter det fyldte 65. år

 

• Tidssvarende tjenesteboliger

 

•  Etablering af fleksibel teologisk master


•  Etablering af netværk mellem studerende og præster 


•  Folkekirkelig rekrutteringskampagne 


•   Ledige skal have bedre mulighed for at tage på introduktionsbesøg i hele landet    

- Lønnen betyder ikke alt i et præstejob, men præstelønnen er ikke den, der er allermest oppe at bonge på lønskalaen. Kunne vi skrue lidt på den knap, ville det hive os ud af det akademiske lavlønsområde og måske få nogle til at synes, at præstejobbet er mere attraktivt. Måske kan det tiltrække teologer, der har været ude i andre job, hvor lønniveauet er højere, siger Per Bucholdt Andreasen.


Attraktive og tidssvarende tjenesteboliger er også en forudsætning for, at der kan rekrutteres præster til hele landet, mener Præsteforeningen. 

Ny adgangsvej til præstejobbet

Også adgangsvejen til præstejobbet kan være anderledes, siger Per Bucholdt Andreasen:


- Man skal også se på uddannelsen. Er teologi hovedvejen til præsteudannelsen? Det mener vi, den er, men det er også en mulighed at etablere en fleksibel masteruddannelse, som personer med en anden akademisk baggrund end teologi kan supplere med og derefter fungere som præst, lyder det fra Per Bucholdt Andreasen.


Du kan se Præsteforeningens 10 bud i fuld længde her.


Se også Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters omtale af præstemanglen her.