Nyheder
Nyheder

Sorgen vender tilbage ved allehelgen

I tiden omkring Allehelgen mindes vi dem, vi har mistet. Derfor kan mange genopleve et behov for at tale om tabet, fortæller leder af Sjælesorg på Nettet, Pernille Hornum.

I nogle familier er der tradition for at besøge familiens gravsteder til Allehelgen. 

Dorthe Wolff 

- Det er meget vigtigt for folk, der har mistet at få fortalt situationen omkring dødsfaldet igen og igen. Hvad var det, der skete? Hvad var det sidste, jeg oplevede med det menneske? Hvad var det sidste, jeg sagde til det menneske? Mange føler et behov for at få briefet eller debriefet, hvad det var, der skete. Det er jo også med til at skabe klarhed, og det er ofte et nødvendigt skridt på vejen til at erkende et dødsfald. Og det er vigtigt med erkendelse for at kunne bearbejde et tab, forklarer Pernille Hornum.

Hun blev 1. oktober ansat som leder af Sjælesorg på Nettet, som fra årsskiftet giver alle adgang til at tale med præster på nettet. Senest har hun været sognepræst og i tillæg til sin teologiske uddannelse er hun også udviklingskonsulent og har tidligere arbejdet med online rådgivning i Scleroseforeningen. Hun er derfor en erfaren samtalepartner og ved, at mange typisk har behov for at tale om noget konkret efter et tab.

Hvis bare jeg ikke havde...

Udover at tale dødsfaldet igennem, kan nogle også have behov for at tale om en skyldfølelse, de oplever efter et have mistet.

- For eksempel begynder nogle måske at tænke, at de ikke har været der nok. Især ved selvmord begynder mange at bebrejde sig selv og tænke ”Hvis bare jeg ikke havde eller hvis bare jeg havde sagt…” Nogle kan også føle skyld over, hvis de oplever lettelse over et dødsfald. Det kan jo for eksempel ske, hvis der er tale om et dødsfald, hvor personen har været syg over længere tid, og det har været en svær periode. 

LÆS OGSÅ Sjælesorg på Nettet: online livline når livet er svært

Omsorg for sjælen online

Allehelgenstiden, hvor vi mindes de døde, er en god anledning til at tale med nogen om sorgen over en, som man har mistet. Med det nye tilbud Sjælesorg på Nettet bliver der mulighed for at vende ens tanker hjemme fra sofaen. En mulighed, der kan være rigtig god for folk, der har mistet, mener Pernille Hornum. For hende kan Sjælesorg på Nettet nemlig noget andet end ’almindelig’ sjælesorg. Det skyldes blandt andet, at samtalen er helt anonym.

- At kunne kontakte en præst og få sjælesorg på nettet ser jeg som en positiv mulighed for mennesker, der ikke har brug for at møde fysisk op til en længere samtale, men som har brug for at blive hørt, få vejledning og måske søge råd omkring den eksistentielle situation, de står i. Måske står de i fortvivlelse og magtesløshed og ved ikke, hvilket ben de skal stå på. Hvis man ikke har lyst til at møde fysisk op og blive set, men gerne vil fortælle, lyttes til og har brug for nogle svar, vil man opleve, at anonymiteten beskytter ens sårbarhed, forklarer Pernille Hornum.

Har du brug for en at tale med? LÆS MERE om folkekirkens samtaletilbud

Anonyme samtaler er også personlige

Den digitale sjælesorgsleder understreger, at Sjælesorg på Nettet er for alle, der har brug for at få vendt en problematik, om det så er skilsmisse, ensomhed, et dødsfald eller noget helt fjerde. Men uanset ens situation, er anonymiteten også med til at skærpe fokus på den sag eller problematik, man kommer med og på den hjælp, man har brug for. 

- Derfor kan selv dem, som ikke er så trænede i at formulere sig skriftligt, også tale med os mundtligt i anonymitet. Og selvom samtalen er anonym, kan den være personlig, da man kan lytte sig frem til meget, når man hører det enkelte menneskes stemme. Ved at lytte til stemmen kan man tune sig ind og få en fornemmelse for, hvor folk er i sorgen, forklarer Pernille Hornum. 

SE OGSÅ Filmen om Trine, der mistede sin halvandet år gamle søn

Allehelgens dag falder altid første søndag i november, og til Gudstjenesten Allehelgens dag er der gennem bønner og salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. I mange kirker læser man navnene op på dem, som er døde i årets løb, og nogle steder tænder man lys for dem. 

LÆS MERE om allehelgen