Nyheder
Nyheder

Pave Frans til reformationsgudstjeneste

Det Lutherske Verdensforbund markerer for første gang nogensinde reformationen i fællesskab med den katolske kirke. Pave Frans deltager i fælles gudstjeneste i Lund, hvor også den danske folkekirke er repræsenteret.

Munib Younan, præsident for Det Lutherske Verdensforbund sammen med pave Frans ved en tidligere lejlighed. Foto: Vatikanet

Dorthe Wolff

Når kirkeklokkerne på mandag ringer ind til gudstjeneste i Lund Domkirke, er det med en helt særlig grund. Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på porten til Slotskirken i Wittenberg, som blev startskuddet til reformationen. På mandag fejrer man nu for første gang reformationsdagen i fællesskab mellem lutheranere og katolikker. Det sker med en fælles gudstjeneste, hvor Det Lutherske Verdensforbund har indbudt pave Frans til festlighederne.   

Til gudstjenesten er pladserne i domkirken fordelt ligeligt mellem katolske og lutherske deltagere. Blandt de indbudte gæster er de tre sjællandske biskopper Peter Fischer-Møller, Lise-Lotte Rebel og Peter Skov-Jakobsen. Peter Skov-Jakobsen glæder sig til gudstjenesten, selvom det kan virke paradoksalt at invitere paven til en fejring af reformationen:

- Set i et historisk perspektiv er det selvfølgelig skelsættende, når formanden for Det Lutherske Verdensforbund og paven fejrer gudstjeneste sammen i Lunds Domkirke. Men man skal se det som et skridt frem; folkekirken er jo på alle måder en meget åben kirke, og jeg mener derfor ikke, at mødet er så skelsættende, fordi vi forstår os selv som et åbent kirkesamfund, siger Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift.

Dansk biskop håber på nadverfællesskab

Peter Skov-Jakobsen minder om, at der skete meget i katolikkernes modreformation i slutningen af 1500-tallet, og at det er en meget anderledes katolsk kirke, vi står overfor i dag. En kirke, som gerne vil gudstjenestefællesskabet, understreger han. Samtidig håber biskoppen, at paven vil sætte fokus på særligt en ting under hans besøg:

- Det vil glæde mig meget, hvis paven ved denne lejlighed vil tale om nadverfællesskabet. At vi fremover vil have mulighed for at spise og holde nadver sammen. For der er stadigvæk ting, der skiller os ad. Vi deler ikke samme syn på kvinder og præsteembedet, ligesom der også er mange ting inden for seksualmoralen og familiesynet, og endelig også i dogmatikken, der skiller os ad, mener Peter Skov-Jakobsen. 

Den svenske kirke vil bygge broer

Den svenske kirke (Svenska kyrkan) står for værtskabet under mødet i tæt samarbejde med den katolske kirke i Sverige og Sveriges kristne råd. Den svenske kirke skriver selv om besøget:

- 50 års dialog forventes gennem dette møde at blive yderligere uddybet og dermed være et aktivt bidrag til den verdensomspændende økumeni. Det er vigtigt at udtrykke glæde over det, som forener, indse de skader som splittelse har forvoldt og kan forvolde samt at fortsætte udviklingen mod det, som er fælles, for kirkens og for verdens skyld. Mødet skal blive et tegn på, at samspil er muligt, særligt i en tid med øget spænding og adskillelse ikke mindst i Europa. Som kirke vil vi bygge broer, ikke grænser. Vi vil vise, at fællesskab er muligt trods forskelligheder.

Bag om mødet 

  • Pave Frans kommer til Lund den 31. oktober 2016 for for første gang nogensinde at bringe opmærksomhed mod 500-årsjubilæet for reformationen i fællesskab med Det Lutherske Verdensforbund.
  • Mødet skal samtidig markere, at det i 2017 er 50 år siden, at den økumeniske dialog mellem lutheranere og katolikker begyndte.
  • At det netop er Lund, der er valgt til pavens besøg skyldes, at det var her Det Lutherske Verdensforbund blev grundlagt i 1947. Forbundet fejrer altså 70-års jubilæum i 2017.
  • Til mødet deltager foruden pave Frans også Det Lutherske Verdensforbunds præsident Munib Younan samt generalsekretær Martin Junge.
  • Det var den 31. oktober 1517, at Martin Luther slog sine 95 teser op på porten til Slotskirken i Wittenberg, som blev startskuddet til reformationen. At man påbegynder reformationsfejringen i 2016 og ikke 2017 skyldes, at reformationsåret indledes den 31. oktober 2016.
  • Under besøget vil Pave Frans deltage i en fælles gudstjeneste i Domkirken i Lund, som kun er for inviterede. Derudover samles op mod 10.000 deltagere på Malmø Arena, hvor gudstjenesten fra Lund transmitteres. Herefter tilslutter Paven og Biskop Younan sig deltagerne i Malmø, hvor der vil være forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Se det fulde program for dagen (engelsk).