Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Præster bliver mobbet

Hver fjerde præst har inden for det seneste år været udsat for mobning, viser ny undersøgelse. Mobning er nultoleranceområde, siger biskopper, som intensiverer indsats for bedre arbejdsmiljø.

Mens det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken generelt er forbedret de senere år, er præsternes forværret, viser ny undersøgelse. 

Ellen Aagaard Petersen

25 procent af præsterne oplever at blive mobbet. For otte procent er det sket mindst en gang i måneden. Det er langt flere end det øvrige danske arbejdsmarked, hvor 11,6 procent i 2014 svarede, at de havde været udsat for mobning inden for det sidste år.

Det viser en undersøgelse, som er foretaget af Oxford Research for Kirkeministeriet, der også afdækker, at det særligt er i forhold til menighedsråd, andre præster og kirkeligt ansatte, at mobningen finder sted.

Biskopper vil have forbedret dialog og APV

Det er helt uacceptabelt, mener folkekirkens biskopper, som kalder mobning for nultoleranceområde.

- Mobning er uværdigt og nedbrydende. Når mange præster angiver, at de har oplevet mobning, må vi på de folkekirkelige arbejdspladser tage fat på at forbedre den måde, vi opfører os over for hinanden på, siger biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller.

Arbejdet med at forhindre mobning bliver nu intensiveret og første skridt er udviklingen af et dialogredskab, som folkekirkens ansatte og menighedsråd kan bruge lokalt.

- Vi skal have gjort op med fordommen om, at mobning ikke kan håndteres, siger Peter Fischer-Møller, som sammen med de øvrige biskopper opfordrer til, at præster, som oplever mobning, går til deres provst, biskop eller tillidsrepræsentant med problemet.

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), som senest blev gennemført i 2016, fik ikke afdækket omfanget af problemet. Det kalder også på forbedring:

- Vi har på baggrund af den nuværende undersøgelse grund til at justere vores APV-proces for løbende at få et bedre og mere retvisende billede af det psykiske arbejdsmiljø blandt folkekirkens præster, siger biskop Peter Fischer-Møller, som understreger, at præster altid kan få en samtale deres provst eller biskop.

Anbefaler mere nærværende ledelse

Baggrunden for analysen er en undersøgelse gennemført i 2013, som viste, at det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken generelt er på niveau med det øvrige arbejdsmarked i Danmark. Undtagen for præsterne. 20 procent svarede dengang, at de inden for det foregående år havde været udsat for mobning.

Derfor har Kirkeministeriet i samarbejde med repræsentanter for biskopper, præster, stiftskontorchefer og Landsforeningen af Menighedsråd bedt Oxford Research gennemføre undersøgelsen, hvis resultater er sammenfattet i rapporten ’Analyse og omfang af mobning blandt præster i folkekirken’

Rapporten anbefaler blandt andet en mere nærværende ledelse, da undersøgelsen dokumentere, at det har betydning for forekomsten af mobning. Det anbefales også at anvende den årlige arbejdspladsvurdering mere fokuseret til at opnå indsigt i det psykiske arbejdsmiljø og at tydeliggøre, hvem der har ansvar for det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser.   

Analyse af indhold og omfang af mobning
blandt præster i folkekirken

 • 1006 af folkekirkens 2210 præster har besvaret spørgeskema
 • 25 pct. har oplevet at blive mobbet inden for det seneste år
 • 41 pct. har været vidne til mobning
 • Der er ingen signifikant forskel på hvor mange kvinder og mænd, der oplever mobning
 • Alder, stift eller arbejdspladsens størrelse er ikke vigtige faktorer
 • Mobning forekommer oftest i relation til øvrige præster, øvrige ansatte og menighedsrådsmedlemmer
 • Der er mindre mobning, hvor nærmeste leder har indsigt i det psykiske arbejdsmiljø og tydeligt prioriterer trivsel på arbejdspladsen
 • Den højere rapportering skyldes ikke en bredere eller mere fintfølende forståelse af 'mobning' blandt præster

  Find hele undersøgelsen her

  Se Kirkeministeriets pressemeddelelse her