Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Prins Henrik mindet ved gudstjenester

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik blev mindet med stilhed og mindeord ved gudstjenester landet over. Men der blev ikke bedt for ham. De døde er i Guds hånd og har ikke brug for forbøn, siger biskop.

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik døde sent tirsdag og skal ifølge kongelig resolution udsendt til folkekirkens præster og menighedsråd ikke længere nævnes i kirkebønnen ved gudstjenesten. Foto: Torben Eskerod

Ellen Aagaard Petersen

Når navne nævnes i kirkebønnen, skal der ikke længere bedes for Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. Det fremgår af et cirkulære, som blev udsendt fra Kirkeministeriet to dage efter Prins Henriks død tirsdag. Samtidig blev præsterne opfordret til at mindes prinsen ved gudstjenesterne søndag.

Vi beder for dem, der sørger

Det er tilliden til, at Gud tager imod de døde, som ligger bag ændringen siger biskop Marianne Christiansen:

- Vi beder naturligvis ikke for de døde. De døde er i Guds hånd, og har ikke brug for nogen forbøn. Vi stoler på, at de er i Guds fred og glæde. Men vi takker for de døde og mindes dem. Vi takker for det, de har betydet for os og for andre. Og vi beder for dem, der sørger og skal leve med savnet. 

Den døde hviler i Guds fred

Den praksis har folkekirken fulgt siden reformationen for 500 år siden, hvor en af de mest markante ændringer i gudstjenesten var, at bønner for de afdøde blev fjernet fra nadverliturgien, forklarer biskop Marianne Christiansen: 

- I visse perioder og grene af kristendommen har man ment, at de døde havde brug for forbøn, for at de kunne stå sig godt over for dommen, eller for at deres sjæl kunne få fred. Man har fx ment, at det var nødvendigt med sjælemesser, hvor man bad for den afdødes sjæl. Den evangeliske tro er, at den døde hviler i Guds fred, og at dem, vi skal bede for og tage os af, er de levende og ikke de døde. 

FAKTA

Kirkebønnen er den bøn, der bliver bedt af præsten i forlængelse af prædikenen. Præsten er fri til at formulere bønnen selv, men der er en vejledende ordlyd i Ritualbogen, hvor forbøn for Kongehuset og dets medlemmer indgår.

Læs kirkebønnen i gudstjenesteliturgien her. 


Ændringen af kirkebønnen blev meddelt ved nedenstående cirkulære udsendt af Kirkeministeriet:


Cirkulære om kirkebønnen for Dronningen og det kongelige hus (Til biskopper, provster, præster og menighedsråd)


Ved kgl. resolution af den 15. februar 2018 har Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død bestemt, at der skal bedes for Dronning Margrethe II, Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus, når navne nævnes i den anordnede kirkebøn.