Nyheder
Nyheder

Provst vil prædike for politikerne som mennesker

For Annette Brounbjerg Bennedsgaard er Folketingets åbningsgudstjeneste både helt almindelig og noget ganske særligt: ”Vi må ikke tage demokratiet og tilliden i vores samfund for givet.”

Folketingets åbningsgudstjeneste skal som enhver anden gudstjeneste tale til mennesker i deres tid og livssituation, siger provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard. Foto: Lars Horn, Baghuset.

Af Ellen Aagaard

Folketingspolitikere er almindelige mennesker med et særligt ansvar. Begge dele spiller en rolle, når Annette Brounbjerg Bennedsgaard sætter sig til tasterne for at skrive prædikenen til Folketingets åbningsgudstjeneste:

- Vi mødes jo ofte i kirken, når vi står ved en skillevej og skal begynde noget nyt. Folketingets åbningsgudstjeneste skal som enhver anden gudstjeneste indgyde mod og trøst til den opgave, vi skal i gang med. Og den skal mane til eftertanke og besindelse på det ansvar, vi deler.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard har talt med flere politikere, som før har deltaget i Folketingets åbningsgudstjeneste, og de fortæller om den særlige oplevelse af fællesskab på tværs af politiske skel, som gudstjenesten giver.

Advarer mod polarisering

Når folketingspolitikerne tirsdag mødes til gudstjeneste, står de ikke alene over for et nyt folketingsår, men også et valg. Det giver anledning til at besinde sig på det særlige ansvar, politikerne har som forvaltere af en dansk demokratisk arv.

- Det danske samfund er fra foreningsliv til lokalsamfund og institutioner præget af høj tillid og det, vi kalder samtaledemokratiet. Det må vi ikke tage for givet. Polariseringen i verden omkring os minder om, at en arv som den skal vi nære og værne om.

Spørger man Annette Bennedsgaard, om hendes prædiken til Folketinget er politisk, lyder svaret prompte:

- Klart ja! Og klart nej! Det er en samfundsorienteret prædiken, uddyber hun. Jesus var optaget af de mennesker, han mødte, og han talte ind i deres tid og livssituation. Derfor kan man opfatte hans tale som politisk. Men nej, prædikenen bliver ikke partipolitisk, og der kommer ingen løsningsforslag til de politiske dilemmaer, politikerne står overfor. Den henvender sig til dem som mennesker.

Folketingets åbningsgudstjeneste bliver transmitteret direkte på DR P1 tirsdag d. 4. oktober kl. 9.55.

FAKTA
  • Annette Brounbjerg Bennedsgaard er provst i Horsens Provsti og formand for Danmarks Provsteforening.
  • Det er kirkeministeren, der udpeger prædikanten til Folketingets åbningsgudstjeneste. Ane Halsboe Jørgensen har i anledning af 75-året for de første kvindelige præster i folkekirken peget på Annette Brounbjerg Bennedsgaard.
  • Folketingets åbningsgudstjeneste holdes tirsdag d. 4.10. kl. 10 og transmitteres direkte på DR P1.
  • Prædikenen offentliggøres her umiddelbart efter gudstjenesten.